Propozycja współpracy z partnerami z Kijowa na 2016r.

29 września miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „Procesy europeizacji Ukrainy w wybranych obszarach”. Uczestnikami Konferencji byli między innymi badacze z Kijowa wcześniej współpracujący z naszym Stowarzyszeniem . Badacze ci to archeolodzy – uczestnicy Warsztatu Historyczno-Archeologicznego i corocznego Obozu Archeologicznego odbywającego się w Koninie.
Spotkanie było kolejną okazją do nakreślenia planów nowych projektów. Z Panem dr Sergiyem Taranienko uzgodniliśmy dalszą współpracę przy Projekcie Cmentarz Strzałkowo, z Panem dr Wsewołodem Iwankiem omówiliśmy jego propozycję nowego przedsięwzięcia przedstawionego w referacie na Konferencji „ Średniowieczne kraje Bałtyku i Czarnomorza: materialna rekonstrukcja powiązań handlowych”. Pani Inna Iwakin pracownik Narodowego Historyczno-Kulturalnego Rezerwatu Kijowsko Peczorskiego złożyła propozycję organizacji wystawy z ich zbiorów, a także przyjęła zobowiązanie do dostarczenia materiałów dla przygotowania konspektu lekcji muzealnej  dla młodzieży w oparciu o zbiory tego muzeum. Podczas pobytu Pana dr Mychajło Sahajdaka w Koninie, gość miał okazję porozmawiać o swoich zainteresowaniach z miejscowymi muzealnikami. Pan Sahajdak pełni funkcję Dyrektora Centrum Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i jest zainteresowany współczesnymi tendencjami w muzealnictwie. Zwiedza dla niego ważne miejsca w świcie, aby móc przystąpić do projektu budowy nowego muzeum w Kijowie. Odwiedził, także Poznań i Targi Dziedzictwo w Warszawie. Z dr Mychaiło uzgodniliśmy propozycję międzynarodowego spotkania uczonych , badaczy zajmujących się problematyką początków państwowości Polaków i Rusinów. Wszystkie te propozycje wymagają zaangażowania wielu osób, chętnych do ich realizacji. Stąd zwracam się o zgłoszenia do podjęcia się tym wyzwaniom. Na pewno będzie ciekawie i pożytecznie.

Zdzisław Jacaszek