Projekt w realizacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowała nas o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach sektora Młodzież, KAI w roku 2015. Nasz wniosek został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 75 punktów na 100 możliwych. Przyznana została kwota dofinansowania na realizację projektu. W najbliższym czasie odbędzie się wizyta przygotowawcza z udziałem partnerów z Gruzji i Ukrainy w celu omówienia programu projektu, metody pracy i aspektów praktycznych. Partnerzy projektu zapoznają się z miejscem zakwaterowania, wyżywienia oraz realizacji wszystkich działań wymiany. Realizacja projektu odbędzie się w terminie 07 – 13 .09. 2015 r. Gratulacje za opracowanie projektu. Powodzenia w realizacji!