Pro Bono Poloniae

Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA 

EDGARD CZESŁAW SKARŻYŃSKI – PREZES FUNDACJI POLONIA UNION 
TADEUSZ SKOCZEK – DYREKTOR MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 
JÓZEF BRYLL – PREZES STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD 

Zapraszają na urczystość

Pro Bono Poloniae

03 maja 2023 r. godzina 11.00 
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE  AL. SOLIDARNOŚCI 62 

W PROGRAMIE  PRELEKCJA HISTORYCZNA – KATARZYNA SKORUPA – MALIŃSKA  KUSTOSZ MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 
KONCERT MUZYKI POLSKIEJ  JUSTYNA STĘPIEŃ – SOPRAN RAFAŁ GROZDEW – TENOR  ANETA SKARŻYŃSKI – MEZZOSOPRAN EWA PELWECKA – FORTEPIAN