Prezentacja Książki

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód i Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja oraz Fundacja Międzynarodowy Instytut Nowych Państw zorganizowały, w dniu 28 września 2015 r., w „Domu Przyjaźni” prezentację książki „Wybór wystąpień i wywiadów ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa”. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób reprezentujących oba Stowarzyszenia oraz polskie środowiska kulturalne, naukowe, polski biznes i dyplomację. Byli obecni przedstawiciele młodzieży. Gośćmi honorowymi byli dyplomaci rosyjscy z Ambasadorem Siergiejem Andrejewem. Laudację wygłosił prof. dr hab. Adam Koseski – rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gejsztora w Pułtusku. W imieniu wydawcy zabrał głos dr Mateusz Piskorski.
Prof. A. Koseski przedstawił sylwetkę ministra S. Ławrowa oraz treść prezentowanego wydawnictwa. Podkreślił, iż książka składa się z dziesięciu różnych wystąpień i wywiadów obejmujących okres od 25 sierpnia 2014 r. do 1 września bieżącego roku. Zawierają one zasadnicze treści polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Są to głównie wystąpienia ministra na forum ONZ i OBWE, analiza sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz rola Federacji Rosyjskiej w strefie Azji i Pacyfiku oraz Arktyce. Węzłowe miejsce zajmują problemy Ukrainy. S. Ławrow dokonuje oceny przyczyn konfliktu ukraińskiego, przedstawia stanowisko Rosji w tej kwestii oraz ukazuje drogi wyjścia z kryzysu.
W ciekawej i wielowątkowej dyskusji zabrało głos 9 osób. Wszyscy dyskutanci podkreślali dalekowzroczność i konsekwencję polityki zagranicznej Rosji. Zwracali też uwagę na przetaczającą się przez nasz kraj falę ataków na mogiły i pomniki żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie ziem polskich w II wojnie światowej. Akcentowali zbyt jednostronne i nieprawdziwe przedstawianie Rosji w polskich śmi przy jednoczesnej dużej wyrozumiałości w publikacjach dotyczących wydarzeń na Ukrainie. Zgodzono się z tezą, iż władze Polski nie okazują wielkiego zainteresowania poprawą dwustronnych relacji polsko – rosyjskich. Zgłoszono wiele wniosków, w tym potrzeby dalszych, rzetelnych publikacji, w tym i książkowych dotyczących Rosji oraz przeprowadzenia konferencji z udziałem polskich i rosyjskich uczonych, polityków i działaczy kultury i nauki oraz gospodarczych na temat możliwości odmrożenia polsko – rosyjskiej współpracy.
Zabierając głos w dyskusji ambasador Siergiej Andrejew nawiązał do swojego wywiadu w TVN (24 września) i potwierdził ocenę, iż stosunki polsko – rosyjskie są obecnie najgorsze od 1945 r. Tłumaczył też swoją ocenę wydarzeń z okresu międzywojennego i przyczyn wybuchu II wojny światowej. Poparł zgłoszone w dyskusji wnioski i zapowiedział aktywne wsparcie Ambasady Federacji Rosyjskiej i RONiK w ich realizacji. Przedstawił pozytywną ocenę opublikowanej książki poświęconej wystąpieniom ministra Siergieja Ławrowa, który jest nie tylko wybitnym dyplomatą, władającym wieloma językami obcymi, znanym na całym świecie, ale też jest poetą (autorem słów hymnu MGiMO), sportowcem, człowiekiem bardzo ciepłym, pogodnym i kulturalnym. Na zakończenie stwierdził: „to wielka postać o niepodważalnym autorytecie światowym”.