Prezentacja książki na Marszałkowskiej

18 grudnia w Domu Przyjaźni w Warszawie miało miejsce ważne wydarzenie. Poznańscy badacze wspólnej historii Polaków i Rosjan przedstawili swój dorobek naukowy prezentując swoją nową książkę pt. „Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego”. Autorzy tego dzieła prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki, dr Adam Pleskaczyński i prof. Konstancja Pleskaczyńska dokonali nie lada wysiłku docierając do źródłowych materiałów: rękopisów, fotografii, sprawozdań znajdujących się w archiwach rosyjskich znajdujących w Petersburgu i Moskwie.

Każdy z uczonych wykorzystał swoją wiedzę i zdolności po mistrzowsku. Powstała książka piękna edytorsko i cenna dzięki swojej zawartości naukowej. Obecnie rzadkością są tak edytorsko doskonale wydawane dzieła naukowe. Uzyskane środki z Narodowego Centrum  Nauki i przychylności Ambasady Federacji Rosyjskiej wzbogaciły dorobek  polskiej nauki. Poznańscy uczeni  Pani  prof. Konstancja Pleskaczyńska i Pan dr Adam Pleskaczyński  angażujący się w działalność naszej organizacji zostali wyróżnieni Medalem MICKIEWICZ – PUSZKIN wydanym z okazji 25-lecia SWPW. Natomiast Panu prof. dr hab. Wawrzynicowi Popiel-Machnickiem Stowarzyszenie wyraziło uznanie za wkład pracy w realizację szczytnego celu zbliżania narodów i podziękowało Dyplomem Honorowym SWPW. W spotkaniu uczestniczył Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie  JE Sergey Andreev . Stowarzyszenie będzie kontynuować wspieranie tak wspaniałych inicjatyw.