Posiedzenie Zarządu Krajowego

23 października odbyło się   posiedzenie Zarządu Krajowego z okazji obchodzonego w 2017 roku Jubileuszu 25 – lecia działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu Krajowego, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz prezesi Oddziałów. W wystąpieniu okolicznościowym prezes Stowarzyszenia podkreślił wielki wysiłek jaki w srebrnym okresie włożyło Stowarzyszenia w działania na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą, trosce o rodaków zamieszkujących za Bugiem i budowanie w Domu Przyjaźni ośrodka dyplomacji społecznej o szerokim spektrum współpracy  z wieloma krajami. W dyskusji wypowiedzieli się Eugeniusz Brudkiewicz, Jerzy Smoliński, Zdzisław Jacaszek, Ks. prof. Edward Walewander, Zbigniew Antoszewski i Bartłomiej Garczyk zwracając uwagę na ważne aspekty działania SWP-W w 25- leciu. W czasie uroczystego posiedzenia wręczone zostały medale pamiątkowe Mickiewicz- Puszkin – edycja z okazji 25- lecia SWP-W.

Tezy wystąpienia Prezesa Józefa Brylla

XXV Lat Stowarzyszenia Współpracy  Polska – Wschód

– Jestem ogromnie dumny z faktu kierowania wspaniałą organizacją jaką jest  Stowarzyszenie Współpracy Polska –Wschód, z możliwości współpracy ze znakomitymi ludźmi tworzącymi korpus dyplomacji społecznej.

– Nasze Stowarzyszenie to pozarządowa organizacja, samodzielnie realizująca przyjęty na Kongresach program, samofinansująca się. W pełni przestrzegamy zapisy Ustawy obowiązującej w Rzeczpospolitej.

– Jesteśmy dumni z naszego kraju oraz z możliwości uczestniczenia w budowaniu Społeczeństwa Obywatelskiego.

– Od 25 lat działamy dla dobra  naszego kraju,  podejmując i realizując zadania dobrze służące rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Wspieramy w tym zakresie naszą ukochaną ojczyznę w kontaktach z sąsiadami.

– Z sukcesem budujemy w Domu Przyjaźni przy Marszałkowskiej ośrodek dyplomacji społecznej o szerokim spektrum współpracy z krajami za wschodnią granicą.

– Zabiegamy o losy naszych rodaków zamieszkujących za Bugiem, w miarę naszych możliwości wspomagamy ich poczynania.

– Naszym ewidentnym osiągnięciem w minionym 25-leciu jest włączenie sie w budowanie polskiego modelu dyplomacji kulturalnej tworzonego między innymi poprzez współpracę z placówkami dyplomatycznymi państw wschodnich w Polsce, z placówkami Rzeczypospolitej Polskiej na Wschodzie oraz z organizacjami polonijnymi na Białorusi, Litwie, Łotwie, w Kazachstanie, Federacji Rosyjskiej, Ukrainie, Mołdowie, Estonii.

– Doświadczenia ostatnich 25 lat pokazały, że najskuteczniejszymi narzędziami w promocji współpracy były organizowane przez stowarzyszenie dni narodowe i dni kultury naszych Wschodnich sąsiadów, a towarzyszące im konferencje, koncerty, wystawy, spotkania zyskiwały liczne rzesze odbiorców. Działania te możliwe były dzięki  pozyskaniu  wykwalifikowanej merytorycznie  kadrze  i rozwijaniu przez stowarzyszenie korpusu dyplomacji społecznej i kulturalnej.

– Wyznacznikiem realizowanych programów w minionym 25 – leciu było kreowanie pozytywnego wizerunku państw Wschodu w Polce. Dbaliśmy o to ażeby rozwijać, umacniać wzajemne relacje w zakresie wymiany i współpracy kulturalnej. Jednym z nadrzędnych celów stowarzyszenia było przybliżanie Polakom dorobku intelektualnego, kulturalnego naszych wschodnich sąsiadów.

– Promujemy języki naszych sąsiadów a szczególnie znakomity język rosyjski, którym posługuje się ponad 300 mln ludzi, język naszego sąsiada. Promujemy języki i kulturę współpracując znakomicie z Rosyjskimi Centrami Nauki i Kultury w Warszawie i Gdańsku, Białoruskim Centrum Kulturalnym a także Ambasadami wielu krajów zza wschodniej granicy.

– Udaje się nam współuczestniczyć w promowaniu współpracy naukowo –technicznej i gospodarczej realizując hasło „Od dobrych kontaktów do dobrych kontraktów”, a także rozwijając współprace miast partnerskich i kontaktów samorządów.

–  Ostatnie dwie kadencje to nowe myślenie o ludziach młodych o ich szansach i nadziejach. To zwracanie szczególnej uwagi aby młodzi Polacy postrzegali za wschodnią granicą dobrych sąsiadów, swoich kolegów z takimi samymi jak ich marzeniami. To letni wypoczynek, obozy, praktyki zawodowe, seminaria, konferencje i publikacje naukowe.

– Młodzi działają w kołach naukowych Polska – Wschód w wielu Uczelniach w Kraju i to nas bardzo cieszy.

– Jesteśmy szeroko otwarci na współdziałanie z różnymi organizacjami działającymi w Polsce, są wśród nas liderzy wielu organizacji, także organizacji bilateralnych, których serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuje za wspólną działalność. Warto dodać. że są to organizacje od prawa do lewa a wiele z nich ma siedzibę w „Domu Przyjaźni”. Ta współpraca to bogactwo naszego Stowarzyszenia.

– W minionym  okresie odnowiliśmy kontakty z naszymi partnerami w Rosji, Białorusi , Ukrainie, Kazachstanie, Mołdowie, Armenii i innymi. To nadzieja na partnerską współpracę i większą aktywność w działaniu.

– 25 lat to także troska o miejsca pochówku 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, w której walczyli obywatele wielu krajów, różnych narodowości, oddając swoje życie przy wyzwalaniu Polski, pamiętajmy o nich.

– W 25- leciu nasze Stowarzyszenie miało wiele sukcesów ale były także porażki. Przy realizacji tysięcy projektów nie ustrzegliśmy się od wpadek i błędów.

– Z troską pielęgnujemy majątek, który zapewnia nam niezależność finansową a także możliwość podejmowania i realizacji różnych projektów. Staramy się dobrze nim gospodarować i racjonalnie wykorzystywać środki uzyskane z jego eksploatacji.

– Przez ten srebrny okras współpracowaliśmy z wieloma ludźmi z różnych środowisk, to ludzie na dobre i złe, to wspaniałe grono zaangażowanych osób o różnych poglądach, to nasz dorobek, to wielkie bogactwo inspirujące i aktywizujące nasze Stowarzyszenie – nie ma słów aby wyrazić podziękowanie –powiem po prostu dziękuję.

– Wszystkich tych, którzy byli przez ten czas z nami proszę o dalszą współpracę dla naszego wspólnego dobra, dla dobra waszych Regionów, waszych małych Ojczyzn w sumie dla  dobra naszej  Rzeczpospolitej.

– Zrobimy wszystko  by  kolejne 25 lat   było społecznie użyteczne, dobrze służyło naszej Ojczyźnie, a  jego siedziba „Dom Przyjaźni” w Warszawie,  przy Marszałkowskiej 115, było nadal aktywnym centrum dyplomacji  społecznej  w  Polsce oraz miejscem  inicjowania i rozwijania działań na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków z   państwami za wschodnią granicą. Liczymy też na to, że w pracy tej nie zabraknie   nam sojuszników po obu stronach naszych granic.

Życzę aby wielu z Was mogło się spotkać na złotym Jubileuszu SWP-W