POLONIA – SYMBOL TRADYCJI – ZNAK NOWOCZESNOŚCI l W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO

W salach wystawienniczych Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Zamku Książ została otwarta wystawa malarstwa, medalierstwa, rzeźby ze zbiorów muzeów polskich oraz kolekcji prywatnych pt. POLONIA – SYMBOL TRADYCJI – ZNAK NOWOCZESNOŚCI l W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO.
Działacze naszego stowarzyszenia są dumni z faktu bycia partnerem tego szczególnego projektu. Jesteśmy przekonani, że wystawa znajdzie liczną rzeszę odbiorców i będzie się cieszyć ogromną popularnością nie tylko wśród mieszkańców Wałbrzycha. Sądzimy , że zwiedzą ją turyści z kraju i z zagranicy w tym ze Wschodu. Wystawa czynna do 18 listopada 2018 r. ( wstęp wolny ). Poniżej zamieszczamy wypowiedź dr Romana Szełemeja – Prezydenta Wałbrzycha, która jest zamieszczona w katalogu do wystawy.

„Stulecie odzyskania suwerenności przez Polskę jest wydarzeniem wyjątkowym. Cieszę się, że także w Wałbrzychu świętować możemy to wydarzenie w sposób wyjątkowy. Wystawę „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO” zorganizowaną przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA wraz z parterami projektu gościmy w przepięknym Zamku Książ, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów naszego miasta. Towarzyszące wystawie koncert i spektakl teatralny oraz wolny wstęp do sal wystawowych umożliwiają wszystkim zainteresowanym uczestniczenie w tym wyjątkowym przedsięwzięciu artystycznym, za które już teraz organizatorom dziękuję.

Kiedy po tragedii drugiej wojny światowej na terenie Dolnego Śląska pojawili się przesiedleni, repatrianci i expatrianci niepodległość i suwerenność Polski stała się dla nich doświadczeniem pionierskim. Przemysłowy Wałbrzych zdawał się gwarantować zabezpieczenie materialne na dobrą przyszłość. Z perspektywy ponad siedemdziesięciu lat wiemy, że utrzymanie tej perspektywy było wyzwaniem, któremu trudno było sprostać. Wiele wysiłku włożyły trzy pokolenia wałbrzyszan, byśmy dzisiaj kolejnemu pokoleniu umożliwili w sposób naturalny utożsamienie się z miejscem, wspólnotą, miastem. Tradycje dziadków, wałbrzyskich osiedleńców pochodzących z różnych stron Europy, osiągnięcia i doświadczenia także moich rodziców, składają się na determinację i wytrwałość mojego pokolenia – pierwszego pokolenia urodzonych w Wałbrzychu. Dzisiaj wspieramy swoje dzieci na drodze do spełnienia w życiu osobistym i zawodowym zapewniając tutejszej młodzieży warunki do najlepszej edukacji i poprawiając warunki życia wszystkim mieszkańcom. Różnice kulturowe expatriantów ze Stanisławowa czy Borysławia, przesiedleńców z Wilna, Lwowa czy oddelegowanych pracowników między innymi z Górnego Śląska wreszcie repatriantów z Francji destabilizowały kruchą tkankę społeczną jeszcze do niedawna. Na szczęście nie dzielą już tak dramatycznie najmłodszego pokolenia. Jesteśmy w innym miejscu. Przyszłość Wałbrzycha jest dzisiaj zadaniem możliwym do udźwignięcia, inspiruje i wyzwala najlepszą energię. To szczególne miejsce, z którego idea wystawy „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO” jest mi szczególnie bliska.

Trochę z racji mego zawodu lekarza a trochę z wewnętrznej determinacji, by zmienić postrzeganie mego miasta swoje aktywne życie związałem z mieszkańcami Wałbrzycha. Wielokrotnie podejmowałem osobiste decyzje kierując się przekonaniem, że przemyślane i systematyczne działanie dokona zmiany także w moim mieście. Dlatego też pośród obrazów, które przedstawiono mi na wystawie „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO” zwracam Państwa uwagę na pracę Szymona Mondzaina artysty nurtu École de Paris. W postaci polskiego żołnierza wspominającego w Algierii Polskę – ojczyznę, próbującego pewnie ułożyć sobie życie osobiste widzę własną młodość, a także tych młodych ludzi, którzy znakomicie wykształceni, z aspiracjami i intelektualnymi możliwościami są w momencie podejmowania decyzji co do swoich dalszych losów. Naszym zadaniem jest ściągnąć ich tutaj i zatrzymać.

Gdyby możliwe było korzystanie ze specjalnego języka by osiągać cele szybko i sprawnie, gdyby możliwe było planowanie przy społecznej akceptacji najbardziej śmiałych wizji to pewnie bylibyśmy skuteczniejsi, może szczęśliwsi. Dzisiaj patrzę na wystawę „POLONIA symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski DUCH – NADZIEJA – NARÓD – ZWYCIĘSTWO” jak na specjalny język, w którym zgadzamy się co do rzeczy ważnych, inspirujemy się najlepszymi cechami narodowymi i podążamy w przyszłość spokojni o swoje zdrowie, suwerenność i możliwości. Zachęcam do odwiedzenia wystawy, prześledzenia artystycznych pomysłów na mówienie o Polsce, do dyskusji o przyszłości, także o przyszłości ludzi i miejsca, w którym jesteśmy tu i teraz. Takiej Polonii, Polonii Zwycięskiej otwórzmy wszystkie drzwi”.