Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód wspólnie z Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie dofinansowało wydanie książki pn. „Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych”, autorstwa Jerzego Chorążuka i Zdzisława Sirojcia, która zawiera rezultaty badania poglądów polskiej inteligencji tuż przed zmianami ustrojowymi przeprowadzonymi w Polsce w roku 1989. Książka wydana przez Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku i Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR. Sam tytuł publikacji zawiera w swej treści dwie ważne informacje. Pierwsza dotyczy tego, że praca ta w całości jest poświęcona empirycznym wynikom badań nad polską inteligencją, a nie swoistej egzegezie teoretycznych zagadnień obejmujących problematykę polskiej inteligencji jako integralnej części struktury polskiego społeczeństwa. A druga informacja wynika ze sformułowania „w przededniu zmian ustrojowych”. Jest ona kluczowa i adekwatna, gdyż badanie prowadzone było latem 1988 roku, a więc pół roku przez obradami Okrągłego Stołu.