Pamiętamy o żołnierzach- 17.01.2019

W dniu 17 stycznia br. jak co roku nasze Stowarzyszenie uczestniczyło
w uroczystościach związanych z dniem  wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. Delegacja Stowarzyszenia  z prezesem Józefem Bryllem, wiceprezesem Jerzym Smolińskim i prezesem Oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem złożyła wiązanki kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza i na Cmentarzu Mauzoleum  Żołnierzy Radzieckich przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie.  Po południu członkowie Stowarzyszeń uczestniczyli w wieczornicy poświęconej 74. Rocznicy Wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej zorganizowanej przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury i Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód. Uczestnicy wieczoru uczcili minutą ciszy pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.