Odsłonięcie pamiątkowej płyty poświęconej Profesorowi Marianowi Eckertowi

W  dniu 19 października br. w Zielonej Górze przed Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej płyty poświęconej pamięci Prof. Mariana Eckerta
( 1932-2015).  Profesor Marian Eckert urodził się w Bydgoszczy. W 1950 roku podjął studia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego,  w 1953 posądzony o „krytyczny stosunek do rzeczywistości w PRL” został skreślony z listy studentów i skierowany do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Rzepinie. Po wydarzeniach Października 56 wznowił i ukończył studia. W roku 1965 uzyskał tytuł doktora a w 1975 habilitację na UAM w Poznaniu . Od 1967 związany z Zielona Górą kiedy zostaje pracownikiem Wyższej Szkoły Inżynierskiej  im. Jurija Gagarina. Dwukrotnie pełnił funkcję prorektora , a w latach 1978-1990 rektora WSI . Pracował w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo ceniony przez studentów obu lubuskich uczelni . Jego wykłady cieszyły się ogromnym powodzeniem. W okresie 1993-1997 zajmował stanowisko Wojewody Zielonogórskiego. W tym czasie wykazywał głęboką  troskę o zachowanie i utrzymanie   cmentarzy  wojskowych.  Był radnym Sejmiku Lubuskiego . Pasją jego życia były podróże . Najpierw po Europie , do Francji a potem po Afryce Zachodniej , Karaibach , Syberii i Ameryce Północnej. Swoje wspomnienia prezentował często na spotkaniach organizowanych przez LOW SWP-W . Wygłaszał swoje wykłady  na spotkaniach dla przedsiębiorców ze wschodu organizowanych przez Stowarzyszenie . Dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad dwieście pozycji,  w tym 15 książek. W uroczystości odsłonięcia płyty wzięło udział znamienite grono gości i wielu jego przyjaciół.  Z ramienia Zarządu Oddziału SWP-W w Zielonej Górze udział wzięli Stanisław Domasz-Domaszewicz Prezes Oddziału
i Michał Pepiński Wiceprezes, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia . Uroczystość prowadził Leszek Kania Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Aktu odsłonięcia dokonała małżonka profesora Pani Czesława Eckert.