Oddział Pomorski – początek 2022

W dniu 17.01.2022 w Gdańsku odbyło się spotkanie z Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej w Gdańsku Sergejem Semionowem. W spotkaniu udział wzięła Prezes Oddziału Pomorskiego Anna Firlej oraz Prezes Oddziału Olsztyńskiego Wiesław Łubiński. Na spotkaniu omówiono plany współpracy Stowarzyszenia z konsulatem na najbliższe miesiące. Tego samego dnia w Rosyjskim Domu w Gdańsku odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego Dyrektora Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury Pana Andreja Potiomkina. W uroczystości udział wzięła Prezes Oddziału Pomorskiego Anna Firlej, Prezes Oddziału Olsztyńskiego Wiesław Łubiński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Pomorskiego Szymon Węgrzyn.

Prezes Anna Firlej w imieniu Stowarzyszenia wręczyła odchodzącemu dyrektorowi pamiątkowy upominek, a Szymon Węgrzyn odczytał list okolicznościowy od Posłanki na Sejm RP prof. Joanny Senyszyn.