Obchody 79 rocznicy Dnia Zwycięstwa

Przedstawiciele naszego oddziału uczestniczyli w obchodach 79 rocznicy Dnia Zwycięstwa, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu.

Gospodarzem spotkania był Paweł Łuczyński – dyrektor szkoły, który powitał zebranych oraz wygłosił okolicznościowy referat.

W spotkaniu uczestniczyli kombatanci, oraz wdowy po kombatantach, Anna Elżbieciak Wiceprezydentka Miasta Wałbrzycha, Małgorzata  Wiłkomirska – radna RM, przedstawiciele  duchowieństwa, organizacji pozarządowych.