Obchody 76. rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice)

W dniu 17 marca 2021 r. o godzinie 10.00, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach odbyła się uroczystość, upamiętniająca wydarzenia sprzed 76 lat – wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf przez żołnierzy Armii Czerwonej. 76 lat temu zakończyło nareszcie ponad 5-letnie funkcjonowanie Stalag 344 Lamsdorf – jeden z największych pod względem liczby przetrzymywanych w nim jeńców, kompleksów obozowych Wehrmachtu w Europie. W latach 1939-1945 przeszło przez niego około 300 tysięcy żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, ludzi z całego świata wśród których najliczniejszymi grupami byli żołnierze Armii Czerwonej, polscy jeńcy i brytyjscy. Prochy około 40 tysięcy z nich znajdują się właśnie w miejscu na którym odbywała się uroczystość. Na ponad 3,5 hektarowym cmentarzu  nagrobków z nazwiskami, tu gdzie ludzie zostali pochowani w upodleniu, warstwami nazw zbiorowych i nie oznaczonych mogiłach. Po to zasadniczo by zostać zapomnianymi. Co roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, które opiekuje się Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach przypomina o tych tragicznych wydarzeniach coraz bardziej nam odległych.

Ze względu na obostrzenia sanitarne, udział w niej mogła wziąć ograniczona liczba osób, dlatego wydarzenie zostało zarejestrowane, a następnie – po wzbogaceniu o wcześniejsze nagrania wystąpień okolicznościowych jeńca Stalagu 344 Lamsdorf Wandy Traczyk-Stawskiej, Wicepremiera oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. dr hab. Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły, przedstawicieli polskich i brytyjskich środowisk rodzin jeńców wojennych: Jerzego Pietrasa i Richarda Johnsona oraz dr Violetty Rezler-Wasielewskiej, Dyrektor Muzeum. Przed złożeniem wieńców i kwiatów na uroczystości pod Pomnikiem w Łambinowicach od przedstawicieli władz centralnych, wojewódzkich i regionalnych odbyły się krótkie modlitwy duchownych wyznania katolickiego, protestanckiego, judaistycznego i islamskiego, a wcześnie nagrane nabożeństwo prawosławne zaprezentowano w filmie „76. rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf”,  wyemitowanym 17 marca o godz. 17.00 na muzealnym profilu Muzeum.

Uroczystość, którą zorganizowało Centralne Muzeum Jeńców Wojennych wspólnie z Urzędem Gminy w Łambinowicach, została objęta honorowym patronatem Wicepremiera oraz Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i byłego Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka.

W uroczystościach pod Pomnikiem osobiście uczestniczyła m.in. wicewojewoda Teresa Baranowska, która później zwiedziła także muzeum i miejsce pamięci.

Jak co roku w uroczystościach organizowanych pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych brała udział delegacja Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód: Eugeniusz Brudkiewicz, Barbara Biliczak i Natalia Sharamet, – która złożyła wieniec z napisem dedykowanym wyzwolicielom obozu Lamsdorf (Łambinowice).

Materiał filmowy można zobaczyć tutaj:

fot. Daniel Klimczak