Obchody 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – Krosno

Jak każdego roku w dniu 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – w miejscu wiecznego spoczynku 43 Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w Krośnie i okolicach w dniach 9 – 11 września 1944 roku, delegacja Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód na czele z Prezesem Oddziału Gabrielem Zajdlem zapaliła znicze na indywidualnych grobach poległych i tu pochowanych żołnierzy oraz pod obeliskiem cmentarnym, a także złożyła okolicznościową wiązankę.