O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z UKRAINĄ

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej, odbyło się w Lubyczy Królewskiej, 26-28 maja 2023 r. Podczas części oficjalnej w sobotę w hotelu XAVIER uczestnicy wysłuchali referatów o trudnej sytuacji gospodarczej Ukrainy i o polskiej pomocy świadczonej na rzecz tego kraju. W dyskusji podano wiele przykładów zaangażowania się absolwentów w tę pomoc, zwłaszcza dla Politechniki Kijowskiej. W piątek wieczorem absolwenci z różnych stron Polski, a nawet z Kanady, Francji i Szwecji, przy ognisku i grillu wspominali swoje studenckie lata w Kijowie. W sobotę po obradach uczestnicy odwiedzili muzeum hitlerowskiego obozu zagłady w Bełżcu. Zapoznali się z zabytkową starówką Zamościa. Wieczorem wysłuchali w świetlicy miejskiej koncertu w wykonaniu zespołu Kresowiacy z Klubu Seniora w Lubyczy, a także Chóru Męskiego z Rzeszowa, zorganizowanego przez absolwenta Politechniki Kijowskiej. Spotkali się też na uroczystej kolacji. W niedzielę uczestnicy udali się do Hrebennego przy granicy z Ukrainą, zwiedzili zabytkową drewnianą cerkiew z XVII w., a następnie do Siedlisk, gdzie zapoznali się z ekspozycją Muzeum Skamieniałych Drzew i odbyli spacer po tej uroczej przygranicznej miejscowości. 

Organizatorami seminarium byli Tadeusz Kolasa z Lubyczy i Henryk Bukalski z Radomia.