NOWY PARTNER Z UKRAINY

W ubiegłym roku w czasie V Międzynarodowego Obozu Archeologicznego organizowanego przez Koniński Oddział Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Muzeum Okręgowe w Koninie umówiono się na współpracę z ukraińskim partnerami uczestnikami tego projektu. Oczywiście celem współpracy było uczestnictwo Ukraińców w przyszłych obozach. Snuto plany szerszych kontaktów, jednak były to raczej bardziej marzenia.

Dopiero po powrocie na uczelnię i złożeniu sprawozdania swoim przełożonym panie opiekunki naukowe ukraińskich studentów-praktykantów mogły śmiało przestawić swojemu Instytutowi projekt współpracy. W międzyczasie popracowaliśmy nad formami projektów. Uzgodniliśmy zakres wymiany doświadczeń. Przypisaliśmy osoby chętne do pracy w tych projektach. I tak przygotowany materiał znalazł uznanie władz Instytutu Historii, Etnologii i Prawoznawstwa im. M.O. Lazarewskiego Czernichowskiego Państwowego Uniwersytetu im. T.G. Szewczenki. Dla naszego Stowarzyszenia działalność taka to realizacja uchwały ostatniego Kongresu. Okazją do omówienia szczegółów umowy był pobyt w Czernichowie roboczej delegacji naszego Stowarzyszenia na XI Międzynarodowej, Studenckiej, Naukowej, Archeologicznej Konferencji „ Średniowiecze i starożytność Europy Środkowo-Wschodniej” i Panelu Archeologicznego specjalistów ukraińskich, rosyjskich i polskich. Do udziału w Konferencji został zaproszony z referatem student Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Mateusz Wawrzyniak. A do panelowej dyskusji poproszono Krzysztofa Gorczycę z Muzeum Okręgowego w Koninie, organizatora konińskich obozów archeologicznych. Obaj Panowie przedstawili ciekawe referaty. Mateusz zaprezentował tezę o XVII wiecznych kontaktach mieszkańca pod konińskiego Sławska z Czernichowem. Pan Krzysztof zaprezentował dorobek polskiej archeologii w tworzeniu tak zwanej fotografii archeologicznej Polski. Dla kolegów z za Bugu były to wartościowe informacje.

Mój pobyt służył omówieniu form współpracy z osobami, które będą ukraińskimi realizatorami umowy. I tak owocem pobytu delegacji SWPW w Czernichowie było podpisanie „Umowy o współpracy między Instytutem Historii, Etnologii i Prawoznawstwa im. M.O. Łazarewskiego Czernichowskiego Państwowego Uniwersytetu im. T.G. Szewczenki i Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód. Dokument podpisali ze strony ukraińskiej prof. Oleksander Kowalenko zaś polskiej Zdzisław Jacaszek.
Dokument jest przedstawiany poniżej.

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ІНСТИТУТОМ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.О. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ Т.Г. ШЕВЧЕНКА І ТОВАРИСТВОМ СПІВПРАЦІ
ПОЛЬЩА – СХІД

Інститут Історії, етнології та правознавства імені М.О. Лазаревського Чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка в особі Директора Інституту професора Олександр Коваленка та Віце-Презедента Товариства співпраці Польща – Схід Здзіслава Яцашека укладають цю угоду, спрямовану на розвиток взаєморозуміння та добросусідських відносин між народами України та Польщі, напрацювання та популяризацію позитивного досвіду міжнародної співпраці в галузі науки, освіти та культури, поглиблення взаєморозуміння, подолання негативних стереотипів в галузі вивчення історії взаємин наших країн.
Сторони беруть на себе наступні зобов’язання, спрямовані на реалізацію згаданих цілей:
· організацію спільних наукових конференцій, нарад, дискусій для вивчення та обговорення проблем, пов’язаних з історією українсько-польських відносин та взаєморозумінням між населенням наших країн;
· презентацію наукових досягнень молодих науковців Інституту та молодих дослідників Польщі;
· ініціювання та розробку проектів, спрямованих на співпрацю науковців і молоді України та Польщі.
Формами співпраці, серед іншого, будуть симпозіуми, навчальні практики, стажування, навчальні та освітні екскурсії для студентів і науковців, участь у виданні наукового журналу та публікація матеріалів на Інтернет-сайті, заснованих Товариством, організація міжнародних конкурсів.

Сторони зобов’язуються узгоджувати щорічні плани заходів, спрямованих на реалізацію цієї угоди, та надавати інформацію про осіб, що будуть відповідальними за реалізацію цих планів.
Узгоджені щорічні плани співробітництва складають частину цієї угоди.
Дана угода може бути розширена або змінена відповідно до взаємної домовленості сторін.

Інститут історії, етнології Zarząd Krajowy
та правознавства Stowarzyszenie Współpracy
імені О.М.Лазаревського Polska – Wschód
проспект Миру, 13 ul. Marszałkowska 115
м. Чернігів, 14000, 00 102 Warszawa,
Україна Polska
тел. + 38 (0462) 699-481 +48 23 826 15 31
факс: + 38 (0462) 699-070
e-mail: institut_chernigiv@ukr.net e-mail: zdzislawj2@tlen.pl

Підписи сторін угоди
Олександр Коваленко Здзіслав Яцашек

м. Чернігів ____________ 2012 г. м. Варшава ____________ 2012 г.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2012 r.
Wyjazd na Ukrainę w ramach konferencji naukowej okazał się czymś więcej, niż tylko możliwością wymiany poglądów i wiedzy na tematy związane z historią wszystkich krajów, których przedstawiciele uczestniczyli w tym roku. W trakcie pobytu w Czernichowie nawiązałem nowe kontakty z wieloma ludźmi, o których mogę śmiało powiedzieć przyjaciele. Spotkałem również koleżanki i kolegów z ostatniego międzynarodowego obozu archeologicznego zawiązując jeszcze silniej więzi między nami. Wymienione w trakcie konferencji poglądy pozwolą mi na dalsze kontynuowanie pracy, w jaką zaangażowałem się przez ostatnie miesiące. W trakcie zwiedzania miasta zauważyłem bardzo pozytywne nastawienie oraz dużą życzliwość u mieszkańców Czernichowa, a także Kijowa, gdzie przebywałem przejazdem w trakcie podróży. Czasy, gdy nasze kraje dzieliło wiele zdają się mijać, a przyjaźń zapełnia miejsce złych emocji. Liczne zabytki ukazują bogactwo kulturowe Czernichowa i Ukrainy, które warto poznać i pokazać wszystkim, chcącym bliżej poznać dzieje tego miasta, a także kraju. Przepiękna architektura sakralna, kurhany będące pamiątką po czasach wczesnośredniowiecznych oraz pomniki ku czci poległych na wojnie żołnierzy są wizytówką Czernichowa. Mam nadzieje, iż ostatnie dni zaowocują w najbliższych latach dalszą współpracą i kolejnymi konferencjami naukowymi oraz wykopaliskami archeologicznymi, które jeszcze bardziej zbliżą nas do siebie i pozwolą utrzymać nowe przyjaźnie już na zawsze.