Nowe wydawnictwo Stowarzyszenia

Wydawnictwa Fundacji Innowacja i Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zachęcają do zapoznania się z nową książką „Spór o globalizację” pod redakcją naukową Wojciecha Pomykało. Problematyka globalizacji nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. W coraz większym stopniu nie następujące  dostatecznie wyrównywanie poziomu rozwojowego krajów północnej i południowej półkuli naszego globu  rodzi wzrastające zagrożenie dla dalszego rozwoju globalnej ludzkości.

Oba wydawnictwa publikujące książkę liczą, iż pozycja będąca kontynuacją publikacji na te tematy, nie tylko wywoła powszechne nim zainteresowanie, ale zwiększy fascynacje ciekawym i nabierającym znaczenia społecznego tematem. Walorem też prezentowanej publikacji jest to, że jej autorami jest znaczące grono profesorskie różnych specjalności zarówno ze stolicy jak i innych ośrodków w kraju.