Nauka języka polskiego dla repatriantów

1 lutego br. w Centrum Edukacji Języków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód przy Marszałkowskiej 115 rozpoczął się kurs języka polskiego dla repatriantów z Kazachstanu. Realizując program przyjęty na XX Kongresie, nasze Stowarzyszenie rozwija inicjatywę organizacji nauki języków. We współpracy ze Stowarzyszeniem „Mój Kazachstan” kontynuowana jest nauka języka polskiego dla repatriantów z Kazachstanu, co pozwoli wracającym rodakom szybciej i łatwiej zaadaptować się do życia i pracy w Polsce. Przestrzegając zasady czasu pandemii przygotowano projekt kursu dla chętnych. Cieszy fakt, że inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem.