Miły i mobilizujący akcent dla opolskich działaczy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Zarząd Województwa Opolskiego i Sejmik Województwa Opolskiego przyjęły ocenę współpracy Województwa z zagranicą w 2019 roku, obejmującą 102 inicjatywy przy udziale 11 krajów. Szerszą informację przedstawimy w aktualnie przygotowywanym do wydania w maju biuletynu „Ze Wschodu i o Wschodzie” nr 105-106.

Rozdział II współpracy zagranicznej podmiotów Województwa Opolskiego w 2019 roku obejmujący współpracę instytucji, organizacji pozarządowych oraz instytucji jednostek podległych samorządowi Województwa Opolskiego, a więc jednostek prezentujących aktywne działania w dziedzinach gospodarki, ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i turystyki przedstawia się następująco:

Nazwa InstytucjiIlość inicjatyw
Wyższa Szkoła Medyczna60
Politechnika Opolska56
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie52
Stowarzyszenie Współpracy Polska- Wschód26
Filharmonia Opolska23
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki20
Wojewódzka Biblioteka Publiczna11
Muzeum Wsi Opolskiej7
Teatr im J. Kochanowskiego w Opolu7
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opole9
Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości9
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad6
Wojewódzki Urząd Pracy6
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im św. Jadwigi5
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna5
Muzeum Śląska Opolskiego4
Izba Rzemieślnicza2
Izba Gospodarcza Śląsk2
Fundacja Rozwoju Śląska2

Ocena również zawiera następujący opis: „Od lat bardzo istotną rolę w rozwijaniu współpracy zagranicznej pewni Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. Zadaniem tych organizacji jest inicjowanie współpracy odpowiednio z Niemcami i krajami Wschodu. W ramach cyklicznych projektów i spotkań organizacje te realizują spotkania, obozy, warsztaty i konkursy popularyzujące wiedzę na temat tamtejszej kultury, historii i języka. Część z tych działań dotyczy współpracy z Polonią żyjącą zagranicą i obejmuje również wsparcie materialne.”.

Wszystkim ocenianym składamy gratulacje, a sami cieszymy się z zajęcia 4. miejsca jako organizacja pozarządowa.