Międzynarodowa Konferencja

Na zaproszenie Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie
i Pracowni Studiów Azji Środkowej Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 12 października 2022 r.  prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll wziął udział w międzynarodowej konferencji „ Wkład Ahmeta Bajtursunuly do narodzin nauki i państwowości kazachskiej”, poświęconej 150 rocznicy urodzin męża stanu, naukowca, pedagoga, poety, publicysty, reformatora pisarstwa narodowego, twórcy kazachskiego językoznawstwa i krytyki literackiej, jednego z przywódców kazachskiego ruchu narodowowyzwoleńczego na początku XX wieku, wydawcy pierwszej ogólnokazachskiej gazety. Nazywany był także Nauczycielem Narodu. Konferencja realizowana była częściowo w systemie online. Uczestników i gości powitali; JE Ambasador Republiki Kazachstanu w Warszawie – Alim Kirabayev oraz prof. Tadeusz Wallas – Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję poprzedziła część artystyczna, w której zaprezentowano wiersze Ahmeta Bajtursunuly i muzykę z kręgu A. Bajtursunuly i A. Zatajewicza.  W części naukowej wystąpili z referatami uczeni z Kazachstanu, Turcji  i Polski, a prowadzili ją prof. Gulayhan Aqtay i prof. Henryk Jankowski z Uniwersytetu w Poznaniu. Uczestnicy otrzymali ciekawe wydawnictwo przygotowane z tej okazji poświęcone A. Bajtursunuly. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna.