Konferencja naukowa w trudnym czasie pandemii

W dniach 8- października Muzeum Okręgowe w Koninie przy udziale Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Stowarzyszenia Wielkopolskie Forum Eksploracyjno-Historyczne zorganizowało Międzynarodową Konferencję Naukową „Manis arenam”, poświęconą archeologicznym badaniom śladów konfliktów zbrojnych XVII-XIX w. Konferencja została zorganizowana sposobem  mieszanym, której uczestnicy – prelegenci przedstawiali swój dorobek badawczy na Sali obrad zachowując reżim sanitarny właściwy dla miejsca i czasu pandemii oraz zdalnie z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu. Stronę techniczną konferencji zabezpieczał Portal  Wielkopolski Wschodniej LM PL. Miejscem spotkania był Ośrodek Szkoleniowo –Wypoczynkowy Wityng
w Mikorzynie koło Konina. Po żmudnym, wcześniejszym przygotowaniu techniki i uczestników transmisji konferencja przebiegła sprawnie. Prelegenci podzielili się swoim indywidualnym dorobkiem badawczym wynikającym z tematu Konferencji jak i oczywiście wysłuchali wystąpień swoich kolegów. Wielu uczestników debaty to znajomi i koledzy ze swojej dziedziny naukowej, a także z obozów archeologicznych wcześniej organizowanych przez nasze Stowarzyszenie z Muzeum Okręgowym w Koninie. Poza Polakami udział wzięli Rosjanie Białorusini i Ukraińcy. Merytoryczną stronę spotkania prowadzili Panowie  Jakub Wrzosek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Krzysztof Gorczyca , archeolog z Muzeum Okręgowego w Koninie. W otwarciu Konferencji po powitaniu jej uczestników i gości przez Panią Elżbietę Barszcz Dyrektora Muzeum głos zabrali Panowie Zdzisław Jacaszek Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Witold Nowak Zastępca Prezydenta Miasta Konina.

Wydarzenie to było w czasie rzeczywistym prezentowane przez Internet na stronie  on-line muzeum.pl , jak po jego zakończeniu można obejrzeć na:  

Dzień 8.10.2020 R. –  https://youtu.be/OwR7uPnn-NU

Dzień 9.10.2020 R. – https://youtu.be/vtlUBBVTlgQ