Koncert Galowy XXX Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2023”

W dniu 2023.02.25 odbył się w sali Filharmonii Koncert Galowy XXX Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2023″ w Białymstoku. Organizatorem był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno  Kulturalnego. W trakcie trwającego 3,5 godziny Koncertu zaprezentowały się zespoły muzyczne, chóry, duety oraz soliści. Ogółem wystąpiło ponad 200 uczestników. Występy uatrakcyjnił zespół taneczny ” Podlaski Wianok”, który występował na scenach wielu krajów europejskich. Na początku Koncertu wicemarszałek województwa podlaskiego wręczyła osobom zasłużonym dla rozwoju kultury białoruskiej odznaczenia honorowe. W tym przedsięwzięciu kulturalnym udział wzięli przedstawiciele samorządu województwa, wojewody podlaskiego burmistrzowie i wójtowie. Koncert był dofinansowany przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na zaproszenie przewodniczącego BTS-K w koncercie uczestniczyli: Witalis Kuryłowicz – prezes Podlaskiego Oddziału SWP-W oraz Jerzy Półjanowicz – przewodniczący Komisji Rewizyjnej”.