Koncert bożonarodzeniowy w Muzeum Niepodległości!

TADEUSZ SKOCZEK – DYREKTOR MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

JÓZEF BRYLL – PREZES STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACY POLSKA-WSCHÓD

EDGARD CZESŁAW SKARŻYŃSKI – PREZES FUNDACJI POLONIA UNION 

ZAPRASZAJĄ NA KONCER BOŻENARODZENIOWY – 19 GRUDNIA 2023 r. GODZINA 16.00

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 62

W tradycji polskiej Święta Bożego Narodzenia zajmują jedno z najważniejszych miejsc. Chyba nie ma na świecie takiego zakątka, do którego nie dotarłaby wieść o Bożym Narodzeniu. Dni te należą do najbardziej przez wszystkich oczekiwanych i lubianych. Wnoszą radość i nadzieję, pozwalają doznać optymizmu i ufnego spojrzenia w przyszłość poprzez obcowanie z tradycją i kulturą, a przede wszystkim poczucia bliskości międzyludzkiej.

Bożonarodzeniowa wędrówka GORE GWIAZDA poświęcona jest popularyzacji owych tradycji i zwyczajów świątecznych, panujących w różnych krajach, a przede wszystkim w kulturze polskiej i europejskiej. Kultywacja dobrych zwyczajów służy wzmacnianiu wspólnoty obywatelskiej, a barwna opowieść o tradycjach bożonarodzeniowych stanowi swoistą lekcję naszej historii, służącą budowaniu porozumienia międzyludzkiego. Święta Bożego Narodzenia to moment skupienia na tym, co łączy.

W programie wydarzenia słowo o historiach biblijnych i kolędowych oraz obrzędach bożonarodzeniowych w kulturze i tradycji katolickiej, a także koncert utworów o tematyce biblijnej, kolęd i pastorałek, wykonywanych zwyczajowo w tym okresie, zacząwszy od czasów średniowiecza i skończywszy na współczesności zarówno w Polsce jak i u naszych sąsiadów.

Celem realizacji projektu jest przypomnienie dobrych tradycji i obyczajów świątecznych. Bożonarodzeniowa wędrówka przyczyni się do głębszego zrozumienia owych wartości, popularyzacji wśród publiczności obrządków bożonarodzeniowych w kulturze i tradycji chrześcijańskiej, a stanowiących nieoderwalną część tożsamości naszego narodu, historii oraz dziedzictwa kulturowego kraju i naszej małej Ojczyzny – Mazowsza.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, miłośników i sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.

BĄDŹMY RAZEM!