Koleżeńska wizyta

4 kwietnia w Domu Przyjaźni w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z delegacją pracowników Briańskiego Obwodowego Gubernatorskiego Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży im. J.A. Gagarina,  miasta partnerskiego Konina. Jednym z celów przyjazdu briańszczan do Polski było zapoznanie się z naszą działalnością. Prezes Józef Bryll oraz Wiceprezesi Zdzisław Jacaszek i Jerzy Smoliński przedstawili działalność Stowarzyszenia zwracając szczególną uwagą na pracę z młodzieżą. Dyrektor Pałacu Pani Jelena Szinkarienko omawiając kontakty młodych artystów z Pałacu z Polakami zwróciła uwagę na ich historię i znaczenie dla  rozwoju kontaktów młodzieży i ich znaczenie w wychowaniu. Przykładem dobrych kontaktów jest Zespół JUNOST`, stały uczestnik konińskiego festiwalu, który całoroczną swoją pracę nakierowuje na udział w tym festiwalu, odnosząc sukcesy. Wiele form działalności młodych briańszczan było prezentowanych w naszym kraju. Goście mieli okazję także zwiedzić naszą Stolicę. Przy pięknej wiosennej pogodzie zobaczyli najważniejsze obiekty i miejsca Warszawy: Stare Miasto, Muzeum Żydów Polskich, Łazienki Królewskie, Krakowskie Przedmieście. Mieli także możliwość poznania Warszawy podczas wycieczki objazdowej. Doceniając dotychczasowy dorobek w kontaktach z Polską  Dyrektor Pałacu złożyła propozycję zawarcia Umowy o Współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Propozycja została przyjęta z zadowoleniem a do dokumentu z polskiej strony włączono Stowarzyszenie Współpracy Polska – Rosja. Umowę podpisali: ze strony Pałacu Jelena Szinkarienko – Dyrektor ,ze strony SWP – W Józef Bryll – Prezes i Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes, a ze strony SWP – R Jerzy Smoliński – Prezes. Podpisane zostało także Porozumienie o Współpracy między Briańską Filią Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego a SWP -W. Porozumienie podpisała Pani Galina Andiejenko – Dyrektor Briańskiej Filii Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G. I. Plechanowa, członek delegacji z Briańska. Podpisanie porozumienia podkreśla znaczenie   naszej pracy na polu upowszechniania osiągnięć nauki młodych badaczy. Współpraca miast partnerskich jest ważnym działaniem na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków z naszymi sąsiadami.