Kolejny sukces Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego

Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego w dniu 28.02.2017 roku w Studenckim Centrum Kultury zorganizowało uroczystą Galę Młodego Naukowca, promowaną  jako spotkanie integracyjne studentów z przyszłymi pracodawcami. Na Galę zaproszono władze uczelni, miasta i regionu, przedstawicieli oświaty, instytucji kultury i pożytku publicznego oraz przedsiębiorców.

Z ramienia Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w uroczystej gali udział wzięli przedstawiciele Prezydium Opolskiego Oddziału Eugeniusz Brudkiewicz – prezes, dr Irena Danecka – wiceprezes, Elżbieta Roehr – wiceprezes oraz Daria Ogon – członek.

W pierwszej części Gali Młodego Naukowca, Daria Ogon dokonała podsumowania zorganizowanej przez nią po raz pierwszy na Uniwersytecie Opolskim i w Polsce nietypowej konferencji „Science Slam”, która odbyła się w ramach „Przedwiośnia Naukowego 2017” (21.02.2017 r.).

Następnie zostały wyłonione najlepsze koła naukowe działające na Uniwersytecie Opolskim w kategoriach: nauk ścisłych, nauk humanistyczno-artystycznych, nauk społecznych, nauk prawno-ekonomicznych.

Do najlepszych kół zaliczyły się te,  które w ubiegłym roku akademickim były najbardziej aktywne pod względem działalności naukowej (organizowanie i wyjazdy na konferencje, badania, publikacje, systematyczna działalność itp.), społecznej (otwartość na opolan, akcje charytatywne, społeczne, happeningi, eventy), środowiskowej (działalność na arenie FSRN UO) i widoczności (informowanie w mediach, na stronach, przez media studenckie o swoich działaniach).

Za wybór najlepszych kół naukowych była odpowiedzialna Komisja ds. Wyboru Najlepszych Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego.

Najlepszym kołem w kategorii nauk humanistyczno-artystycznych zostało Koło Naukowe Kultury Rosyjskiej UO, w którym znaczącą rolę odgrywają członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Wraz ze statuetką laureaci otrzymali nagrodę finansową ufundowaną przez Panią Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabelę Pisarek, prof. UO w wysokości 1000 zł.