Jubileusz w Legnicy

Z udziałem Prezesa i Wiceprezesa Stowarzyszenia Józefa Brylla i Leszka Solarka 8 marca odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód w Legnicy. Zebranie otworzył Prezes Oddziału Kazimierz Hałaszyński, który przedstawił propozycję porządku obrad i zaproponował  dalsze prowadzenie  posiedzenia  przez Wiceprezesa Oddziału.  Wiceprezes Ryszard Pękała  powitał członków Zarządu i zaproszonych gości:  kierownictwo Stowarzyszenia, Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Duszkiewicza , Wójta Gminy Gromadka Dariusza Pawliszcze oraz Przewodniczącego SLD Michała Huzarskiego. Przedstawił także najważniejsze wydarzenia realizowane przez Oddział  w ostatnim okresie. Z kolei głos zabrał prezes SWP-W Józef Bryll, który w swoim wystąpieniu  pokazał  aktywność Stowarzyszenia w okresie 25-lecia zwracając szczególnie uwagę na działaniach służących rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą.  Serdeczne podziękowania i słowa uznania  skierował do Prezesa Kazimierza Hałaszyńskiego i członków Zarządu Oddziału. Życzenia i gratulacje przekazali także  Zastępca Prezydenta Miasta, Przewodniczący SLD oraz Wójt Dariusz Pawliszczy. W imieniu Zarządu Krajowego Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia wręczyli wyróżnienia przyznane z okazji Jubileuszu. Dyplom Honorowy 25 –lecia otrzymała Raisa Slep a medale Mickiewicz – Puszkin :  Kazimierz Hałaszyński, Tadeusz Krzakowski , Jacek Głomb, Piotr Czaja i  Stanisław Tomczak.   W sprawach organizacyjnych Zarząd Oddziału dokonał wyboru nowego prezesa Oddziału,  którym został Ryszard Pękała. Uczestniczącym w posiedzeniu Paniom życzenia i upominki z okazji Święta Kobiet wręczył Prezes Oddziału Ryszard Pękała.