Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia w Konińskim

23 lutego w Koninie odbyło się spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. Spotkanie było okazją do posumowania dorobku konińskiej organizacji w jej dwudziestopięcioleciu. Okres ten można podzielić na czas do 1999 roku, to jest do zmian w podziale administracyjnym kraju, kiedy to Oddział formalnie miał zasięg wojewódzki, i po tej dacie kiedy jego zasięg nieformalnie stał się regionalnym.
Z działalnością Stowarzyszenia związane były osoby, dla których to sąsiedzi z za wschodniej granicy budziły zainteresowanie: ich dniem dzisiejszym, wspólną z nami historią, kulturą, relacjami gospodarczymi, możliwościami kontaktów osobistych, czy robieniem interesów. Koniński Oddział starał się pomagać w urzeczywistnianiu tych zainteresowań. Podobnie jak to robiły inne oddziały. Nie mniej jednak nasz aktyw postawił szczególnie na współpracę z samorządami lokalnymi i ich instytucjami, partnerskimi stowarzyszeniami w kraju i za wschodnią granicą a także z parafiami kościołów chrześcijańskich.  Warto chociażby wspomnieć o samorządach w Koninie, Kole, Turku, Słupcy, Strzałkowie, Orchowie, Ślesinie , Krzymowie, Starym Mieście  jak i Muzeum Okręgowym,  Miejskimi  Bibliotekami Publicznymi  w Koninie i Turku Komendą Hufca ZHP w Koninie i wielu innymi partnerami z regionu. Nasza działalność każdorazowo opierała się o współpracę z zagranicznymi kolegami  z Briańska, Akmenes, Dobele, Czrniowców, Reczycy czy Joniszkis. Bowiem miasta te są miastami partnerskimi Konina.  Zabierający głos na spotkaniu wielokrotnie podkreślali znaczenie partnerstwa miast w urzeczywistnianiu idei budowania dobrosąsiedzkich relacji z krajami za wschodnią granicą. Zaproszeni goście wyrazili potrzebę kontynuacji współdziałania z nami, dającej możliwość poszerzenia oferty form  kontaktów, ważnych dla nas Polaków i naszych sąsiadów. Dziękując naszym partnerom za wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia  Zarząd Krajowy wyróżnił niektórych z nich  Medalem Mickiewicz – Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód: Panią Katarzynę Schellner, Panów: Ryszarda Nawrockiego, Eugeniusza Grzeszczka, Czesława Marka i Henryka Janaska. Dyplomami Honorowymi Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód zostali wyróżnieni: Miasto Konin, Gmina Stare Miasto, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i II liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie.

24