IX Opolskie Dni Kresowe

W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie środowisk kresowych organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu na które przybyło ponad 200 Kresowian.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, który jest również Kresowiakiem, witając serdecznie wszystkich uczestników i odczytał wiersz Józefy Kondrackiej Wierzbowiec z 5 tomu wydawnictwa Kresowianie piszą wierszem… wydanym pod redakcją dr Anny Krzywickiej-Ustrzyckiej, członka Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z okazji 100-lecia Niepodległości Polski oraz 20-lecia Samorządności Województwa i Powiatów. Partnerem wydawniczym publikacji był Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

To wiersz, który skłania do refleksji i wyboru drogi – powiedział Marszałek. Przyznając, że od Kresowiaków można obecnie uczyć się tego, aby życie brać takim, jakie jest i pamiętać o tym, że szczęście i smutek zawsze idą w parze.

W spotkaniu uczestniczyli również Wicemarszałkowie Stanisław Rakoczy, Antoni Konopka i Szymon Ogłaza oraz Radni Sejmiku Województwa Opolskiego. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentowali Prezes Eugeniusz Brudkiewicz i Wiceprezes Elżbieta Roehr, którzy usłyszeli podziękowania za wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz doskonałą współpracę przy powstawaniu tomu. Podobne podziękowania skierowali do Stowarzyszenia autorzy wierszy opublikowanych w piątym i wcześniejszych tomach cyklu wydawniczego Kresowianie piszą wierszem….

Promocja publikacji była głównym punktem IX Opolskich Dni Kresowych, gdzie autorzy publikowanych wierszy recytowali wybrane teksty, które mówią o bólu, smutku i tragedii związanej z wojną i powojenną tułaczką, a także o przebaczeniu, które idzie w parze z pamięcią. Prowadząca promocję dr Anna Krzywicka-Ustrzycka podkreśliła, że pokolenie osób wysiedlonych z dawnych terenów Rzeczpospolitej, które dzisiaj nazywamy Kresowiakami reprezentuje sobą najcenniejsze wartości, takie jak: uczciwość, serdeczność i głęboki patriotyzm. Pokolenie to nie otrzyma należnych mu splendorów, o które z zresztą nigdy nie zabiegało. Cykl pod nazwą Kresowianie piszą wierszem jest tylko cząstką uznania, na które te osoby zasługują, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością autorów.

Wszyscy Kresowiacy otrzymali bezpłatnie 5 tom cyklu – Tom zbiorowy – przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego. W związku z dużym zainteresowaniem wydawnictwem i wysoką oceną merytoryczną rozważane jest szybkie wznowienie wydania tomu 5, a ofertę na realizację zadania publicznego przygotowuje Opolski Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.  

W części artystycznej wystąpiła Grupa Estradowa MIRIAM z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach oraz Teatr  TRADYCJA z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach z bogatym programem kresowym wspieranych przez uczestników spotkania, którzy nagrodzili występujących owacyjnymi brawami.

Spotkanie zakończone zostało biesiadą kresową.

Przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa plenerowa poświęcona autorom wierszy zamieszczonych w publikacji Kresowianie piszą wierszem… oraz okolicznościowa wystawa Z kresowego albumu – Wilno autorstwa Mirosławy Koćwin.