IV Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa

Na zaproszenie marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego i Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego członkowie Kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód i Zarządów Oddziałów w Wałbrzychu, Legnicy i Wrocławiu uczestniczyli w uroczystościach IV Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w dniu 13 maja 2018 r. . Celem tego niezwykle interesującego przedsięwzięcia od kilku lat jest pielęgnowanie pamięci o historii wypędzeń z Kresów i osiedlania na ziemiach Odzyskanych , ale i wyrażenie szacunku dla tych, którzy z wielkim wysiłkiem i determinacją włączyli Dolny Śląsk w granice Polski poprzez budowanie administracji, szkolnictwa i kultury. W programie IV Dni Pionierów odbyły się konferencje naukowe, Biesiady Żołnierskie, prezentacje publikacji wspomnieniowych, pokazy: filmów, grup rekonstrukcyjnych, sprzętu wojskowego a także widowisko laserowe. W dniu 13 maja po Mszy Świętej w intencji Pionierów Osadnictwa i przemarszu pocztów sztandarowych, zespołów artystycznych i uczestników na Zamek Piastowski odbyła się część oficjalna. Gospodarzem części oficjalnej był dr Tadeusz Samborski – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Galę Dni swoją obecnością między innymi zaszczycili : generał Mirosław Hermaszewski,profesor Stanisław Nicieja, Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy, Krzysztof Duszkiewicz – Zastępca Prezydenta Legnicy, Janina Mazur – Starosta Legnicki, licznie przybyli burmistrzowie, wójtowie z terenu Dolnego Śląska, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w osobach Wanda Gołębiowska – Dyrektor i Dominika Kłosowskiego– Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. . Delegacji Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód przewodniczył Leszek Solarek – Wiceprezes Zarządu Krajowego prezesi i członkowie zarządów oddziałów Legnicy – dr. Ryszard Pękała, dr. Franciszek Krawczyszyn, Wałbrzychu- Andrzej Kempa, Wrocławiu- Krzysztof Mayer, Andrzej Mordel. Podczas części oficjalnej Wiceprezes Stowarzyszenia Leszek Solarek wręczył Dyplom Honorowy Stowarzyszenia dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu „za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem służącą umacnianiu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za Wschodnią granicą” oraz Medal Mickiewicz-Puszkin 25-lecia Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód dla dra Tadeusza Samborskiego za „wieloletni osobisty wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnią granicą. Prezes Oddziału SWP – W w Legnicy dr Ryszard Pękała wręczył także Medal Mickiewicz – Puszkin Prezydentowi Miasta Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu „ za aktywne wspieranie Stowarzyszenia i zaangażowanie na rzecz budowania dobrosąsiedzkich stosunków z krajami za wschodnia granicą”. Uroczystość wręczenia miała niezwykle podniosły charakter i przebiegała w obecności wielu wspaniałych gości. Dolnośląskie Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych zakończyła biesiada osadników ,kombatantów i mieszkańców regionu.