Historia i archeologia dla dobra sąsiadów

Po raz drugi w dniach 28 lipca – 2 sierpnia odbyły się Warsztaty Historyczno – Archeologiczne w ramach projektu Cmentarz Wojenny Obozu Jeńców i Internowanych 1914-1921 Strzałkowo Łężec. Uczestnikami warsztatów była młodzież ukraińska z Kijowa i rosyjska z Briańska. Studenci i młodzi badacze: dr Siergiej Taranienko i Siergiej Czernyszow pod kierunkiem Pana Krzysztofa Gorczycy z Muzeum Okręgowego w Koninie prowadzili prace badawcze dokumentujące miejsca pochówków na cmentarzu. Tegoroczne prace były kontynuacją ubiegłorocznych działań międzynarodowej grupy wolontariuszy. Młodzi sąsiedzi wbrew zwaśnionym państwom potrafili znaleźć wspólny język dla realizacji celu, którym jest przywrócenie właściwej rangi cmentarzowi sprzed 100 lat. W przeszłości cmentarzem zajmowały się miejscowe lokalne samorządy. Starostwo Powiatu Słupeckiego i Wójt Gminy Strzałkowo ogrodzili płotem cmentarz , wykonali tablicę informującą o tamtych wydarzeniach i utwardzili alejkę do istniejącego tam od przed wojny pomnika.

Muzeum w Słupcy zgromadziło materiały historyczne dla potrzeb wystawy-obecnie spoczywającej w ich zasobach. Dziennikarka Pani Bogna Wojciechowska napisała dobrą książkę „Bolszewicy pod Strzałkowem”. Historyk profesor dr hab. Wiesław Olszewski w książce zamieścił wykaz nazwisk tam pochowanych. W setną rocznicę wybuchu I Wojny Światowej odbyła się lokalna konferencja.

A my, to jest Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód wraz ze swoimi partnerami: pracownikami Muzeum Okręgowego w Koninie, badaczami z Centrum Archeologii Miasta Kijowa i historykami z Briańska oraz z poszukiwaczami śladów historii z Wielkopolskiego Forum Eksploracyjno-Historycznego postanowiliśmy cmentarz uporządkować. Wyciąć zarośla, wyznaczyć alejki i zbadać zgodność stanu faktycznego z opisami historyków. Po to aby w przyszłości można było kompleksowo, zgodnie z prawdą historyczną zagospodarować to miejsce.

Dla realizacji tego cel pozyskaliśmy bardzo dobrego patrona, człowieka z tamtych stron, byłego Starostę Słupeckiego, obecnie Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej-Wicemarszałka Sejmu Pana Eugeniusza Grzeszczaka. Pan Marszałek włączył się nie tylko swoim autorytetem ale rzeczywiście w realizację tego celu. Przychylność Wojewody Wielkopolskiego i zaangażowanie pracownika jego Urzędu Inspektora Wojewódzkiego Pana Adama Kaczmarka pomaga nam w tej pracy.

Co wykonano w tym sezonie? Otóż odsłonięto całą aleję wejściową na cmentarz, wytyczono część głównych alejek, odnaleziono miejsce ustawienia krzyża na terenie pochówków z okresu 1919 -€“ 1921 a także miejsce gdzie stała kaplica cmentarna. Wykonano nowy krzyż, którego poświęcili księża: prawosławny i katoliccy. Młodzież pragnie aby fakt wspólnego postawienia na tym miejscu znaku ich wiary, poświęconego zmarłym tam pochowanym był świadectwem intencji ich i naszego pojednania. Proszą zatem Wojewodę Wielkopolskiego o wydanie zgody na jego tam umieszczeniu.

Na spotkaniu uczestników warsztatu w Muzeum Okręgowym wymieniono poglądy jak dalej kontynuować prace i jak popularyzować tę ideę. Uczestnicząca w spotkaniu Kierownik Katedry Historii i Muzealnictwa Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki z Kijowa Pani Olena Gonczarowa zapewniła, że Katedra, którą kieruje włączy się przygotowanie, a potem w realizację projektu pod roboczym tytułem „ Muzeum wirtualne Strzałkowo Lężec”. Poszukujemy dalszych współpracowników.

Gośćmi tego spotkania byli także Pan Sławomir Lorek – Zastępca Prezydenta Konina i Dyrektor Muzeum Okręgowego Pan Lech Stefaniak. Pan Lorek przekazując studentom pamiątki z Konina wyraził uznanie dla ich zaangażowania w kształtowanie dobrosąsiedzkich stosunków z nami.

Drugiego sierpnia rozpoczyna się coroczny obóz archeologiczny. I jak poprzednio na cmentarzu także popracują jego uczestnicy. Może jeszcze coś ciekawego odkryją. Ta młodzież wie czego chce. Jest dobra.

Więcej na stronach: www.tvwielkopolska, www.infokonin

Zdzisław Jacaszek