Forum Wschodnie

Zapraszamy do zapoznania się z Rocznikiem Forum Wschodnie – jest on dostępny w wersji PDF na naszej stronie w wydawnictwach do pobrania lub w linku poniżej

https://www.swpw.eu/wydawnictwa-do-pobrania/

W 2013 roku, z inicjatywy Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Wschodniego UAM i Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, ukazał się pierwszy numer czasopisma Forum Wschodnie. Rocznik interdyscyplinarny, na łamach którego poruszana jest problematyka dotycząca tzw. „postradzieckiego Wschodu”.

Forum Wschodnie ma charakter naukowy i interdyscyplinarny. Jest adresowane do naukowców (m.in.: historyków, politologów, socjologów, archeologów, filologów, kulturologów i filozofów) oraz co pragniemy podkreślić – studentów. Na łamach pisma publikujemy zagadnienia dotyczące Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii oraz państw Kaukazu i Azji Centralnej (także w kontekście ich relacji z Polską i Unią Europejską). Forum Wschodnie zawiera tematyczne działy dotyczące spraw społecznych, politycznych, prawnych, gospodarczych i kulturalnych. Drukowane artykuły mogą mieć zarówno profil historyczny, jak też dotyczyć współczesności.

.