Dzień Niepodległości Republiki Białoruś

W dniu 30 czerwca br. w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbyło się przyjęcie dyplomatyczne z okazji Święta Narodowego – Dnia Niepodległości Republiki Białoruś. Na zaproszenie JE Aleksandra Averyanova – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Polsce przybyli liczni goście. Wśród nich Witold Waszczykowski – Minister Spraw Zagranicznych RP, polscy politycy i parlamentarzyści, reprezentanci samorządów i administracji publicznej, prawosławni i katoliccy duchowni, szefowie akredytowanych w Warszawie misji dyplomatycznych, a także przedstawicieli biznesu, nauki i kultury.  Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód reprezentowali Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia oraz Leszek Solarek – Wiceprezes . Uroczystość uświetnił koncert polsko białoruskich muzyków, którzy wykonali „Trio fortepianowe Es-dur” Franza Schuberta.

Z okazji przypadającego na dzień 3 lipca święta – Dnia Niepodległości Republiki Białoruś składamy naszym przyjaciołom – Narodowi Białoruskiemu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, dalszego wszechstronnego rozwoju, umacniania państwa białoruskiego, wzrostu dobrobytu Białorusinów, jak również rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków z Rzeczypospolitą Polską. Gratulujemy podjętych inicjatyw na rzecz stabilizacji sytuacji i umocnienia pokoju w Europie. Życzymy dalszych sukcesów dobrze służącym Białorusi i jej obywatelom.