Dzień Anny Achmatowej

16 marca 2016r.w VIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach odbył się Dzień Anny Achmatowej. 50 rocznica śmierci tej wspaniałej poetki była powodem zorganizowania konkursu poetyckiego.

Imprezę otworzyła dr Lidia Mięsowska z Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, wykładem poświęconym biografii i twórczości A. Achmatowej.

Anna Achmatowa, a właściwie Anna Andriejewna Gorienko (1889 – 1966), nazywana duszą rosyjskiego Srebrnego Wieku, porównywana z Safoną i Mozartem. W jej poezji widoczne są refleksje dotyczące odmiany losu. Zaczęła tworzyć, nowelki liryczne, już jako nastoletnia dziewczyna, wraz z wybuchem I wojny światowej weszła do jej poezji historia i właściwie do końca jej nie opuściła. Achmatowa to z jednej strony subtelne utwory liryczne, z drugiej – uniwersalne poematy. Najsłynniejszym jest chyba „Requiem” o stalinowskiej tragedii poświęcony ofiarom represji. Niewątpliwie na twórczość Achmatowej miała wpływ historia oraz dramaty, których doświadczyła osobiście w państwie terroru.
Z powodu problematyki politycznej poruszanej w utworach, władze przez długi okres zakazywały drukowania jej utworów. Oskarżono ją o deprawowanie młodych ludzi, potępiono za rzekomą bezideowość utworów i niepotrzebny pesymizm. Dopiero po śmierci Stalina, w latach tzw. odwilży, powoli powróciła do życia społecznego.

W roku 1962 została nominowana do Nagrody Nobla, której jednak nie dostała.

W części drugiej spotkania odbył się szkolny konkurs recytatorski, w dwóch kategoriach językowych: polskiej i rosyjskiej.

Jury w składzie: Antonina Abakshina, attaché Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowei, Bogumiła Różańska – Świerkot, członek zarządu SWPW o/Katowice, dr Lidia Mięsowska, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Katarzyna Fulbiszewska, SWPW o/Katowice, oceniało m.in. dobór wiersza, poprawność językową i wrażenia artystyczne. Ze względu na wysoki poziom i zaangażowanie uczestników konkursu jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców.

Werdyktem jury w kategorii rosyjskiej zwyciężyła Olena Nowikowa („Głos pamięci”) oraz Natalia Kocurek – II miejsce i Karolina Olma – III miejsce.

W kategorii polskiej nagrody przyznano: Karina Kasiak („Szarooki król”) – I miejsce; Patrycja Abucewicz – II miejsce oraz Hanna Tabaszewska – III miejsce.

Pomysłodawcą Dnia Anny Achmatowej była młodzież licealna z VIII LO w Katowicach, a organizatorami Klub Rusycysty, oddział SWPW oraz Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu. Nagrody ufundowali: Konsulat Generalny Rosji w Krakowie, Progeo Sp. z o.o., Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach oraz Dyrekcja VIII LO.