Dni Konina. Sąsiedzkie spotkanie.

W czerwcu jak co roku odbywają się Dni Konina. W tym roku w dniach 21 – 23 miało miejsce szereg ciekawych wydarzeń kulturalnych: koncerty gwiazd polskiej sceny, występy lokalnych zespołów muzycznych, a także zawody jeździeckie. Otwarcie piątkowej imprezy zostało solidnie podlane deszczem, ale nie przeszkodziło to dobrej zabawie, którą otworzył Prezydent Miasta Pan Piotr Kortykowski. Na konińskie święto, tradycyjnie, zapraszani są zagraniczni goście.

W tym roku przybyły delegacje z Litwy, Ukrainy, Mołdawii, Czech i Niemiec. Na spotkanie powitalne Prezydent Miasta zaprosił przedstawicieli kierownictwa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód Panów Zdzisława Jacaszka Wiceprezesa Stowarzyszenia i Kazimierza Pałasza Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

W rozmowach ze znajomymi samorządowcami z miast partnerskich Akmene, Czerniowców i Ungeni uzgodniono szereg wspólnych projektów . Jest nadzieja, że mimo trudnej sytuacji da się powrócić i kontynuować dobre tradycje. Kapituła Dyplomu Dobrego Sąsiedztwa Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód uhonorowała partnerskie miasta: Akmene, Czerniowce i Ungeni  Dyplomami Honorowymi Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód oraz pełniącego IV kadencję funkcję Mera Miasta Akmene Pana Witalisa Mitrowanowasa, animatora wielu projektów współpracy partnerskiej.  Spotkania takie są bardzo potrzebne, o tym zapewniali goście i gospodarze, a szczególnie w sytuacji, gdy zaczynają budzić się demony zła, demony konfliktów i wojny.