Debata naukowa na Marszałkowskiej

Rada Naukowa  Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Katedra Studiów Wschodnich Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód byli organizatorami   Debaty Naukowo/Eksperckiej „ Białoruś po wyborach prezydenckich 2020”,  która odbyła się w dniu 13 listopada 2020 roku w Domu Przyjaźni na Marszałkowskiej.  To II debata naukowa/ekspercka organizowana zgodnie z nową ideą tzw. „okrągłego stołu”, która powstała po powołaniu przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Rady Naukowej skupiającej przedstawicieli środowiska akademickiego z wielu uczelni publicznych w Polsce, jak i z krajów postradzieckich. W relacjach między Polakami i Białorusinami  nauka powinna odgrywać  znaczącą  rolę, budując „pomosty” zaufania i potrzeby tworzenia nowych wartości, które ułatwiałyby współpracę między naszymi społeczeństwami i narodami. Przeprowadzone 9 sierpnia 2020 roku na Białorusi wybory prezydenckie i ich wyniki,   stały się powodem ostrej walki politycznej o władzę i przyszły kształt ustroju i polityki Białorusi. Nie bez znaczenia jest zatem rozpoznanie procesów społecznych i politycznych, zachodzących na Białorusi, aby móc kształtować relacje polsko -białoruskie, zgodnie  z zasadami dobrosąsiedztwa. Pielęgnowanie dobrych relacji z Białorusią jest zgodne z polską racją stanu. Celem Debaty jest stworzenie możliwości wymiany poglądów i informacji pomiędzy środowiskami ludzi nauki, oraz inspiracja wskazanych gremiów do podjęcia inicjatyw zmierzających do wspólnego działania Polaków i Białorusinów na rzecz kształtowania takich uniwersalnych wartości, jak  pokój, bezpieczeństwo, stabilność i rozwój państw.  Do udziału w Debacie  zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych. Udział wzięli: – prof. dr hab. Józef Tymanowski, Katedra Studiów Wschodnich WNPiSM UW, – prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki, Katedra Studiów Wschodnich WNPiSM UW,  prof. dr hab. Alicja Stępień Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki,  dr Aleksandra Daniluk, sekretarz naukowy „Studiów Wschodnioeuropejskich” , Marek Rasiński – Konsul Honorowy Republiki Białoruś, Prezes  Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego SWP-W w Katowicach, Józef Bryll- Prezes SWP-W,  dr Paweł Stawarz Katedra Studiów Wschodnich WNPiSM UW, prof. UPH dr. hab. Włodzimierz Fehler, prof. dr hab. Larysa Leschenko, prof. dr hab. Krystyna Gomółka oraz z Białorusi mgr Alexandr Zaharychev. Wypowiedzi uczestników dotyczyły takich problemów jak: wybory prezydenckie –  stabilizacja czy destabilizacja systemu politycznego?, możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń , konsekwencje wydarzeń po wyborach prezydenckich dla międzynarodowej pozycji Białorusi i wyzwania dla Polski. Debata była  realizowana także zdalnie.