Ciekawa publikacja

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim na Ukrainie ukazała się publikacja autorstwa dr. Tadeusza Trocikowskiego działacza naszego Stowarzyszenia, członka Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina, dyrektora Instytutu Komercjalizacji Nauki pt. „Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa w warunkach procesów integracyjnych: Teoria. Metodologia. Praktyka” (j. ukraiński).

Praca obejmuje szeroki zakres wiedzy według sentencji „od pomysłu do przemysłu”, od zagadnień dotyczących teorii innowacji do praktycznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Monografia jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez autora we współpracy z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym a dotyczących transferu wiedzy, innowacji i technologii z nauki do gospodarki we współpracy z administracją samorządową. Nowatorskim podejściem do zagadnienia zarządzania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie jest opracowanie modelu współpracy nauki z biznesem w budowaniu innowacyjnego otoczenia w wymiarze międzynarodowym w którym niepośrednią rolę odgrywają startupy oraz clustering. Opracowana metodologia budowania innowacyjnego otoczenia gospodarki będzie punktem wyjścia do jej wdrażania w warunkach integracji europejskiej w Polsce i na Ukrainie mając na uwadze perspektywę finansową 2021–2027 Unii Europejskiej oraz Krajowy Plan Odbudowy. Autor w omawianej pracy sporo miejsca poświęcił międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy województwem kujawsko–pomorski a obwodem chmielnickim na Ukrainie oraz Starostwem Powiatowy we Włocławku a Rejonem Chmielnickim. Dzięki długoletnim kontaktom autora pracy z Obwodem Chmielnickim datującym się na rok 2004 – podpisanie umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej współpraca jest i będzie kontynuowana dla dobra społeczności Kujaw i Ziemi Chmielnickiej.