Bezpłatne kursy języka rosyjskiego w Krośnie

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Współpracy POLSKA-Wschód wspólnie z Centrum Językowym Cosmopolitan w Krośnie przystępuje do organizacji bezpłatnych kursów języka rosyjskiego. Kursy prowadzone będą przez wykwalifikowanych nauczycieli pracujących w Centrum Językowym. Materiały niezbędne do prowadzenia kursu zapewnione zostały przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.

Kurs przeprowadzony zostanie w dwóch grupach po 10 osób.
Program jednego kursu obejmuje 40 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbywać się będą zarówno w biurze Stowarzyszenia oraz w Centrum Językowym Cosmopolitan mieszczących w Krośnie przy ulicy Mickiewicza 31.

Kurs ma na celu:
– podniesienie znajomości języka rosyjskiego przez osoby, które już posiadają podstawy tego
języka, aby mogły posługiwać się nim zarówno w pracy zawodowej jak i prywatnie,
– przywrócenie dobrej znajomości języka rosyjskiego u osób, w przeszłości uczyły się tego
języka w szkołach, uczelniach a dziś jako emeryci chciałyby korzystać z języka rosyjskiego.

Osoby, które ukończą kurs i zdadzą egzamin w zakresie objętym szkoleniem dostaną certyfikat ukończenia kursu.

Serdecznie zapraszamy do zapisów.

Telefon kontaktowy:
785 559 569 lub 668 399 663
email – poczta@cjcosmopolitan.pl