Benefis Pawła Kozerskiego

Benefis Pawła Kozerskiego, który podniósł z ruin Zamek Piastów Śląskich  w Brzegu do perły regionu i kraju oraz staropolskie ukłony działaczy i sympatyków Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za długoletnią i owocną współpracę  z Jubilatem

W dniu 14 listopada br. w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego licznie zgromadzili się muzealnicy Śląska Opolskiego i sąsiednich regionów, przyjaciele i znajomi Pawła Kozerskiego  na benefisie 50-lecia pracy zawodowej i 48-lecia dyrektorowania Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, który odszedł na emeryturę, ale chyba nie zazna spokoju bo Jego wiedza i doświadczenie są potrzebne dla środowiska kultury Śląska Opolskiego.

Były życzenia, toasty, prezenty, kwiaty i okolicznościowe listy od władz i instytucji kultury i nauki oraz tort ufundowany przez Muzeum Śląska Opolskiego.

Spotkanie i prezentację prowadzili Urszula Zajączkowska Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego jednocześnie Prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich i Janusz Wójcik doradca Marszałka Województwa Opolskiego a muzyczną oprawę zapewniły Maria Ruszecka i Emilia Kos.

Po ciekawych faktach z życia i pracy opowiedzianych przez Jubilata w licznych wystąpieniach znakomitych gości wiele lat współpracujących z Pawłem Kozerskim, a wśród nich prof. dr hab. Stanisław Nicieja z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Michał Lis z Instytutu Śląskiego, Romuald Nowak Kierownik Panoramy Racławickiej, Harry Duda znakomity literat, prof. dr hab. Franciszek Marek pierwszy Rektor Uniwersytetu Opolskiego i wielu innych osobistości kultury, nauki zawarte były słowa uznania, gratulacje dla sprawności i umiejętności skupienia ludzi w działalność odbudowy zamku i jego przekształcenie w bogate i przepiękne Muzeum Piastów Śląskich, które jest naprawdę Śląskim Wawelem. Przypominano wybitne osobistości z kraju i zagranicy które odwiedzały Zamek Piastów Śląskich i wyrażały podziw i uznanie za podniesienie z ruin zamku i przekształceniu do perły regionu i kraju.

Liczne nagrody i wyróżnienia regionalne, krajowe i zagraniczne, którymi uhonorowany został Paweł Kozerski łącznie z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski najlepiej świadczą o Jego wielkich dokonaniach. Wśród wyróżnień Paweł Kozerski został uhonorowany również Medalem Mickiewicz-Puszkin, Dyplomem Honorowym Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód za osiągnięcia badawcze tradycji piastowskiej Śląska Opolskiego i animację kultury Wschodu i Zachodu i owocną 25-cio letnią współpracę z naszym Stowarzyszeniem.

W czasie benefisu na prośbę licznej grupy działaczy i przyjaciół z regionu, kraju i zagranicy Eugeniusz Brudkiewicz Wiceprezes Zarządu Krajowego i Prezes Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód odczytał i wręczył list specjalny stylizowany na język staropolski dla Jubilata zawierający Jego drogę życiową i podniesienie z ruin Zamku w Brzegu i przekształcenie w Muzeum Piastów Śląskich zwane „Śląskim Wawelem”.

 

Zespół redakcyjny biuletynu

Ze Wschodu i o Wschodzie