„BARWY KULTUR – COLORS OF ALL CULTURES”

W niedzielę 13 września 2015r. w Rzeszowie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód w Warszawie zakończyło trwający 7 dni projekt międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski, Gruzji i Ukrainy pt: „Barwy Kultur”. Projekt w swoich założeniach zachęcał młodzież do wzajemnego poznania swoich sąsiadów z zagranicy. Kształtowania własnej świadomości obywatelskiej, budowy postaw solidaryzmu wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów. Warsztaty nt. tolerancji i przełamywania stereotypów oraz zajęcia informatyczno – historyczne miały pomóc uczestnikom poznać swoich rówieśników z zagranicy. Młodzież miała również czas i okazję na bliższe poznanie bogactwa kulturowego Podkarpacia. Udział w projekcie miał również za zadanie uzmysłowić wszystkim, że bez względu na pochodzenie, każdy ojczyznę nosi w sercu, tradycję w umyśle a sztukę w duszy.
Na realizację projektu do Rzeszowa przyjechała 37 osobowa grupa młodzieży reprezentująca: OHP z Hufca Pracy 9-19 z Dębicy, Młodzieżowy Zespół Wokalny „Krajka” z Przemyśla, Office of Shida Kartli z Gori ( Gruzja), Młodzieżowe Centrum Pracy w Tarnopolu (Ukraina). Młodzież z trzech państw przez 7 dni posługując się w projekcie językiem gruzińskim, rosyjskim, angielskim, polskim, ukraińskim, bez problemu znalazła wzajemne zrozumienie. Uczestnicząc w warsztatach zorganizowanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie – „Nie święci garnki lepią- pradzieje garncarstwa”- poznali technikę wytwarzania naczyń glinianych w pradziejach. Z dużym zainteresowaniem uczestniczyli również w zajęciach informatyczno – historycznych „Wirtualny powrót do przeszłości” zorganizowanych również przez tą placówkę. Głównym punktem programu pobytu młodzieży w Rzeszowie był wieczór pt: „Barwy Kultur” . Uczestnicy projektu spotkali się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie ze społecznością lokalną, przedstawicielami Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w Rzeszowie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie oraz Konsulatu Honorowego Ukrainy w Rzeszowie, partnerami projektu oraz mediów. Rolę gospodarza wieczoru pełnił Pan Józef Bryll – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, który powitał wszystkich zaproszonych gości, podkreślając szczególną rolę tego typu inicjatyw w budowaniu dobrosąsiedzkich relacji z naszymi sąsiadami. Po części oficjalnej młodzież zaprezentowała kulturę i tradycję swoich krajów oraz przygotowany program artystyczny, który uzupełniły występy zaproszonych gości.
Tańce Rzeszowskie i Poloneza zaprezentowali członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „BANDOSKA” . Wyjątkowe przedstawienie publiczność oklaskiwała w występie dzieci ze Studia Baletowego Lajli Arifuliny. Uczestnicy projektu z Polski zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w programie „ Pieśniach z zaświatów”, natomiast młodzież z Gruzji podbiła serca zgromadzonej publiczności gruzińskim tańcem i śpiewem. W ten wyjątkowy wieczór na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury wystąpiło łącznie ok. 120 młodych artystów prezentując publiczności swój program. Spotkanie z „Barwami Kultur” oraz jego głównymi bohaterami zakończyła wspólna integracja przy stołach z daniami regionalnymi przygotowanymi przez uczestników projektu.
Młodzieży, gościom oraz przybyłej publiczności przez cały wieczór towarzyszył w gościnnych salach domu kultury dobry humor i przyjazna atmosfera. Młodzież wyjechała zadowolona i pełna wrażeń, bogatsza nie tylko o wiedzę na temat tradycji i kultury występujących w innym kraju ale także o nowych przyjaciół z zagranicy. Całe przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki inicjatywie Walentynie Turowskiej z Rzeszowa, która była nie tylko autorką ale również koordynatorem projektu.
„Barwy Kultur” zostało sfinansowane z Programu Erasmus +. Patronat medialny nad jego realizacją sprawowało Polskie Radio Rzeszów.

MATERIAŁ VIDEO