8, 9 Maja – pamiętamy o żołnierzach

Warszawa

Z okazji 76 rocznicy zakończenia II wojny w dniu 08 maja delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód uczestniczyła w uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wiązanki kwiatów złożyły delegacje kombatanckie a także delegacja naszego Stowarzyszenia w składzie Józef Bryll, Ryszard Tomalak, Witold Jedliński. Ze względu na ograniczenia pandemii uroczystość odbyła się z zachowaniem obowiązujących wymogów.

W dniu 09 maja na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich odbyła się  uroczystość upamiętnienia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.  W uroczystości z zachowaniem ograniczeń pandemii uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z  prezesem Józefem Bryllem, wiceprezesem Jerzym Smolińskim, prezesem oddziału Mazowieckiego Ryszardem Tomalakiem, która złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

Gdańsk

W dniu 8.05.2021 r., z okazji 76. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej w Europie   w Gdańsku, pod pomnikiem „Tym, co za polskość Gdańska” odbyły się uroczystości upamiętnienia tej daty. W uroczystości udział wzięli między innymi: prezydent miasta Gdańska, korpus dyplomatyczny, kombatanci, przedstawiciele garnizonu miasta Gdańska a także delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód z prezes Oddziału SWP – W Anną Firlej. 

Krosno

W dniu 76 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – w miejscu wiecznego spoczynku 43 Żołnierzy Armii Czerwonej poległych w Krośnie i okolicach w dniach 9 – 11 września 1944 roku, delegacja Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód z prezesem oddziału Gabrielem Zajdlem zapaliła znicze i złożyła okolicznościową wiązankę przy obelisku cmentarnym.

Białystok

Z okazji 76 rocznicy zakończenia II wojny światowej podlaska delegacja Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód 8, 9 maja 2021 r. złożyła kwiaty i wieńce na cmentarzach w Białymstoku.