76 rocznica bitwy o Przełęcz Dukielską

Obchody rocznicy nie odbyły się ze względu na sytuacje epidemiologiczną, jednakże warto przypomnieć o tych wydarzeniach.

Operacja dukielsko-preszowska (znana też jako Operacja karpacko-dukielska, bitwa o Przełęcz Dukielską, ofensywa dukielska itp.) to wielka operacja wojskowa Armii Czerwonej we wrześniu i październiku 1944 r. w okolicach Przełęczy Dukielskiej, od okolic Dukli koło Krosna na północy po Preszów na Słowacji na południu, od okolic Polan na zachodzie po okolice Przełęczy Łupkowskiej na wschodzie.

Od świtu 8 września do 30 listopada 1944 teren ten stał się miejscem walk i pochówku około 99 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, Słowaków oraz żołnierzy niemieckich. Straty wojsk sowieckich wyniosły ok. 123 000 zabitych, rannych i zaginionych. Wojska czechosłowackie straciły ok. 6500 żołnierzy, natomiast straty niemieckie i węgierskie szacuje się na prawie 70 000 ludzi.

Operację dukielską zaliczono do najbardziej krwawych epizodów II wojny światowej na ziemiach polskich, a jedno z miejsc walk w pobliżu Chyrowej, gdzie toczyła się krwawa bitwa pancerna, nazwano „Doliną Śmierci”.

Krwawe boje toczyły się o wzgórze 534 (Franków), które miało strategiczne znaczenie (jego posiadanie pozwalało obserwować i ostrzeliwać pole walki) oraz o odcinek szosy Łysa Góra – Głojsce – Iwla. Wzgórze 534 i jego otoczenie zyskało nazwę „Doliny Śmierci”.