75 ROCZNICA BITWY POD LENINO

W dniu 12 października br. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, odbyły się uroczystości  upamiętniające 75. rocznicę bitwy pod Lenino.  Po uroczystej zmianie warty z udziałem Kompanii Honorowej  Wojska Polskiego odczytany został list Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Z okazji rocznicy  miał miejsce Apel Poległych, podczas którego upamiętnieni zostali żołnierze I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Uroczystość zakończyła się ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów. Ze strony naszej organizacji wiązankę złożyła delegacja na czele z prezesem Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód  Józefem Bryllem, prezesem Oddziału Mazowieckiego SWP-W  Ryszardem Tomalakiem i prezesem Stowarzyszenia Polska-Armenia Witoldem Jedlińskim. Uroczystość zakończyła się przemarszem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.