550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice dziejów

Prezentujemy Państwu pierwszą w tym roku wydaną przez Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód książkę pod tytułem

„550 lat państwowości Kazachstanu. Szkice dziejów”

Publikacja jest rezultatem konferencji zorganizowanej w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współorganizatorami wspomnianej konferencji byli: Ambasada Kazachstanu w Polsce oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Oprócz 10 referatów w książce znalazł się aneks „Dziewiętnastowieczne zdjęcia ilustrujące historię Kazachstanu z unikatowej kolekcji Konstantego de Lazari (186901930)