54 Święto Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

2 czerwca oddział Pomorski naszego Stowarzyszenia wziął udział w obchodach 54 Święta Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dla uczelni były to historyczne, pierwsze obchody pod nową nazwą. 1 czerwca Akademia Pomorska decyzją Sejmu RP stała się Uniwersytetem.

W obchodach udział wzięli parlamentarzyści z okręgu słupskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni (w tym rektorzy z Kijowa, Charkowa, Czernihowa oraz Umania na Ukrainie, a także z Uniwersytetu w Osz w Kirgistanie), samorządowcy i przedstawiciele środowiska biznesu.

Sprawy wschodu są bardzo bliskie Uniwersytetowi Pomorskiemu. Warto wspomnieć, że przy Katedrze Neofilologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku działa Centrum Kultury i Nauki Kazachskiej im. Abaja, które zajmuje się promocją kultury kazachskiej, a także organizuje seminaria naukowe i spotkania dla studentów i mieszkańców Słupska.

W obchodach Święta Uczelni Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód reprezentował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Pomorskiego, Szymon Węgrzyn.