10. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa

W dniu dzisiejszym 1 kwietnia 2017 roku zakończyła się jubileuszowa, 10 edycja Polsko-Ukraińskich Mistrzów Słowa. Podczas koncertu galowego „Polska i Ukraina słowem pisane” zostały wręczone  wyróżnienia     w uznaniu zasług na rzecz upowszechniania niematerialnego dziedzictwa kultury polskiej i ukraińskiej z podziękowaniem za popularyzację i promowanie wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży literatury obu narodów oraz recytacji i sztuki żywego słowa.  Wśród wyróżnionych znalazło się także  Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa rozwijają polsko-ukraińskie kontakty kulturalne, promują polską i ukraińską literaturę, umożliwiają mniejszościom narodowym realizację potrzeb kulturalnych. Są także okazją do osobistych spotkań młodzieży i dorosłych obydwu narodów. Spotkania te umacniają również partnerstwo miast Lublina i Łucka. W koncercie galowym  nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie  Ks. prof. dr. hab. Edward Walewander – członek Prezydium Zarządu Krajowego. Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód  wspiera realizację “Polsko – Ukraińskich  Spotkań Mistrzów Słowa”od początku realizacji tego wspaniałego projektu.

Gratulujemy organizatorom.