Przyjacielskie spotkanie

10 marca w „Domu Przyjaźni” odbyło się uroczyste spotkanie przyjaciół w związku z 70-tą rocznicą urodzin Józefa Brylla – Prezesa Zarządu Krajowego SWP-W. Na spotkanie przybyli członkowie kierownictwa i aktyw Stowarzyszenia, prezesi Zarządów stowarzyszeń bilateralnych i organizacji społecznych stale współpracujących z SWP-W, przedstawiciele świata kultury, nauki, sportu i turystyki oraz dyplomacji.
W uroczystości wzięli także udział: ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce – Sergiej Andrejew, radca ambasady, dyrektor Rosyjskiego Ośrodka nauki i Kultury – Sergiej Antufiew i jego zastępca – Andrej Patomkin. Z Kijowa przyjechał wiceprezes Stowarzyszenia Ukraina – Polska – Juri Kariagin. Ambasador S. Andrejew podziękował Jubilatowi za wieloletnią owocną współpracę, składając życzenia dalszej pracy na rzecz przywracania normalnych relacji polsko-rosyjskich.
W czasie spotkania przypomniano drogę życiową Jubilata, Jego osiągnięcia zawodowe i społeczne. Wypowiedziano wiele ciepłych słów w związku z długoletnią pracą w SWP-W, a zwłaszcza w ostatniej kadencji, kiedy pełni funkcję prezesa Zarządu Krajowego.
Spotkanie było dobrą okazją do wymiany poglądów na temat przeszłości, trudnej teraźniejszości i oczekiwanych zmian na lepsze w relacjach Polski z sąsiadami ze Wschodu. Z nostalgią wspominano np. liczne wyjazdy grup turystycznych, imprezy propagujące naszą kulturę i osiągnięcia nauki na wschodzie i sąsiadów w naszym kraju. Podkreślano, niezależnie od trudnej aktualnie sytuacji politycznej, potrzebę utrzymywania bezpośrednich kontaktów z partnerami z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i innych państw z obszaru byłego Związku Radzieckiego.
Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej, serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.