Zarząd krajowy

Zarząd Krajowy

1. dr hab. Zbigniew Antoszewski

2. Zbigniew Bereza

3. Eugeniusz Brudkiewicz

4. Józef Bryll

5. Stanisław Domasz-Domaszewicz

6. Anna Firlej

7. Zdzisław Jacaszek

8. Maria Kaczmarczyk

9. prof. dr hab. Artur Kijas

10. Jan Kihl

11. Witalis Kuryłowicz

12. Wiesław Łubiński

13. dr Ryszard Pękała

14. dr Jerzy Smoliński

15. Leszek Solarek

16. dr inż. Jerzy Suchański

17. Anna Szczepańska

18. Ryszard Tomalak

19. Ks. prof. dr hab. Edward Walewander