Zarząd krajowy

Zarząd Krajowy

1. dr hab. Zbigniew Antoszewski

2. Zbigniew Bereza

3. Eugeniusz Brudkiewicz

4. Józef Bryll

5. Stanisław Domasz-Domaszewicz

6. Anna Firlej

7. Zdzisław Jacaszek

8. Maria Kaczmarczyk

9. prof. dr hab. Artur Kijas

10. Jan Kihl

11. Piotr Kruk

12. Witalis Kuryłowicz

13. Wiesław Łubiński

14. dr Ryszard Pękała

15. dr Jerzy Smoliński

16. Leszek Solarek

17. dr inż. Jerzy Suchański

18. Anna Szczepańska

19. Ryszard Tomalak

20. Ks. prof. dr hab. Edward Walewander