Prezydium zarządu krajowego

Prezydium Zarządu Krajowego

1. Józef Bryll – Prezes

2. Eugeniusz Brudkiewicz – Wiceprezes

3. Anna Firlej – Wiceprezes

4. Zdzisław Jacaszek- Wiceprezes

5. dr Jerzy Smoliński – Wiceprezes

6. Leszek Solarek – Wiceprezes

8. prof. dr hab. Artur Kijas – Członek

9. Ks. prof. dr hab. Edward Walewander – Członek