Spotkanie w Białymstoku

14 lutego 2019 r. na zaproszenie Ambasady Republiki Białoruś w Polsce prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód Józef Bryll uczestniczył w uroczystym spotkaniu Przewodniczącego Rady […]

Uroczystość w „Domu Przyjaźni”

13 Lutego  br. w „Domu Przyjaźni” przy Marszałkowskiej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Prezydentowi Miasta Lublin najwyższego honorowego wyróżnienia Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód […]

Zebranie Prezydium Zarządu Krajowego

13 lutego br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się zebranie  Prezydium Zarządu Krajowego SWP-W. W  porządku zebrania  znalazły się  tematy związane z przyjęciem planu […]

Wizyta uczniów z Kazachstanu w Opolu

Ciekawie spędzili czas ferii zimowych w Opolu uczniowie z Kazachstanu Były to pierwsze ferie zimowe spędzone w Opolu przez uczniów z Kazachstanu, a uczących się […]

Podróż z językiem rosyjskim

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego trwa trzecia edycja Akademii Młodego Poligloty. Jest to projekt, którego celem jest popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowań związanych z nauką języków […]

Pamiętamy o żołnierzach- 17.01.2019

W dniu 17 stycznia br. jak co roku nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w uroczystościach związanych z dniem  wyzwolenia Warszawy spod okupacji hitlerowskiej. Delegacja Stowarzyszenia  z prezesem […]