IX Opolskie Dni Kresowe

W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie środowisk kresowych organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E. Smołki w Opolu na […]

5 tom cyklu – Kresowianie piszą wierszem…

Piąty tom cyklu publikacji: Kresowianie piszą wierszem…, stanowi przegląd twórczości mieszkańców województwa opolskiego, którzy urodzili się na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Prezentowane utwory skupiają się […]

Zebranie Zarządu Krajowego czerwiec 2018

12 czerwca obradował Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód.  W porządku posiedzenia znalazły się tematy związane z sprawozdaniem finansowym i bilansem SWP- W za […]

Kolejne trofea małych Briańszczan

Już od 39 lat Konin organizuje festiwalowe prezentacje  twórczości dziecięcej. W tym roku w dniach 7-9 czerwca odbywał się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, […]