Kolejny numer biuletynu „ZE WSCHODU I O WSCHODZIE”

Ukazał się  kolejny podwójny biuletyn „Ze Wschodu i o Wschodzie”   nr 103-104, który razem z wcześniejszymi edycjami ogarnia minione 26-lecie działalności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia […]

Święto Republiki Białoruś

Na zaproszenie JE Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki  Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimira Czuszewa  i Jego Małżonki  kierownictwo   Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód na czele […]

Praktykanci z Briańska w Polsce

Od 15 lat uczniowie i studenci Technikum Gastronomii i Handlu w Brańsku przyjeżdżają do Konina odbywać praktyki zawodowe. Organizatorem praktyk jest Oddział SWP-W w Koninie. […]

Dobrosąsiedztwo – 2019

W dniach 6-7 czerwca w Mińsku odbyło się XXII Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze ”DOBROSĄSIEDZTWO – 2019“ – największe dwustronne spotkanie przedstawicieli świata polityki, gospodarki i samorządów, […]

Zebranie Zarządu Krajowego

12 czerwca br. pod przewodnictwem prezesa Józefa Brylla odbyło się kolejne zebranie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód. W zebraniu udział wzięli prezesi Oddziałów  […]

Język i kultura pogranicza- kolejne wydawnictwo SWP-W

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód jest wydawcą kolejnej publikacji. Jest ona dedykowana znanemu i cenionemu językoznawcy, dialektologowi, ukrainiście i slawiście, nauczycielowi akademickiemu – prof. Feliksowi […]

Estonia w Radzie Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód składa Estonii najszczersze gratulacje z okazji wyboru do grona niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2020-2021, która zastąpiła na tym ważnym […]